Włączona regulacja szumów wskazywana jest na wyświetlaczu napisem SQUELCH. Wyłączenie nie jest wskazywane. Regulacja poziomu szumów jest automatycznie uruchamiana w trybie skanowania. Oczywiście podczas samego skanowania można ją ręcznie włączyć lub wyłączyć. Regulacja poziomu szumów jest automatycznie wyłączana, gdy zmieniona zostaje częstotliwość odbiorcza.

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF

Po uruchomieniu radiostacji należy włączyć regulację poziomu szumów, aby wyeliminować odbierane zakłócenia. Przycisk Sq służy do włączania i wyłączania regulacji poziomu szumów.Włączanie i wyłączanie regulacji poziomu szumów