Wszystkie radiostacje MF/HF posiadają regulowaną jasność wyświetlacza i przycisków tak, aby bez przeszkód można było korzystać ze stacji w rożnych warunkach oświetlenia zewnętrznego dnia i nocą. Osiąga się to regulacją DIM lub regulatorem oznaczonym symbolem światła.

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF

Aby zmienić poziom jasności wyświetlacza naciśnij przycisk Dim.