Przycisk włączenia ON/OFF łączy radiostację ze źródłem zasilania. Aby korzystać z radiostacji zasilanie musi być włączone. W niektórych urządzeniach przycisk uruchamiania jest oddzielny, podczas gdy dla urządzeń przenośnych jest często połączony z regulacją głośności.
Regulator głośności zwiększa lub zmniejsza poziom dźwięku generowanego przez głośnik.

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF

Radiostacja MF/HF jest włączana pojedynczym naciśnięciem przycisku on/of/volume. Przycisk należy przytrzymać wcisnięty przez 4 sekundy. Czas jest wskazany odliczaniem na wyświetlaczu z wyjątkiem sytuacji, gdy radio jest wyłączone w trybie alarmowym. Urządzenia dodatkowe (panel alarmowy, słuchawka, przystawka) będą funkcjonować jedynie w sytuacji, gdy radiostacja jest włączona. Urządzenie włącza się w trybie pracy ostatnio używanym.
Uwaga: radiostacja powinna być zawsze uruchomiona w morzu, aby utrzymywać ciągły nasłuch na DSC.

Poziom sygnału w głośnikach (wewnętrzny i zewnętrzny) jest regulowana pokrętłem volume. Poziom dźwięku jest prezentowany na wyświetlaczu. Aby zwiększyć głośność przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Radiostację można ściszyć zupełnie przekręcając pokrętło w lewo.