Główne funkcje symulatora radiostacji MF/HF RT zawierające podstawowe funkcje zostały przedstawiono w następnych rozdziałach.

Ćwiczenia na symulatorze radiostacji MF/HF

Podstawowe funkcje radiostacji MF/HF. Radiostacja powinna pracować w typie modulacji SSB. Wciśnij przycisk opcji do czasu aż tryb SSB TELEPHONY pojawi się na wyświetlaczu.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM