Radiostacja MF/HF jest często nazywana radiem SSB. Jest to urządzenie do wysyłania/odbierania (Tx/Rx) informacji głosowych przy pomocy fali radiowej. MF/HF wykorzystuje modulację SSB do przekazania głosu.

Jednym z największych wad radiotelefonii jest brak możliwości adresowania korespondencji do konkretnego odbiornika. Przekaz głosu poprzez radio MF/HF może być słyszalne przez wszystkie inne radiostacje znajdujące się w zasięgu nadawczym.

Radiostacja MF/HF zawiera przystawkę DSC. Funkcje przystawki DSC powodują, iż praca radiostacji może być podobna do zwykłego telefonu. Funkcje DSC poprzez przystawkę wysyłają informację cyfrową poprzez kontroler lub modem na częstotliwości MF/HF co spowoduje "zadzonienie" do innej stacji MF/HF. Jest to wynikiem przypisania do przystawki DSC unikatowego numeru MMSI, który działa jak numer telefonu.


ssb

Najważniejszymi częściami radiostacji MF/HF są:

* odbiornik (Rx) ze słuchawką i/lub głośnikiem;
* nadajnik (Tx) z mikrofonem – mikrofon i głośnik są często połączone w jedną słuchawkę
* przystawka MF/HF DSC;
* radiotelex (opcja);
* antena pozwalająca na łączność simplex i duplex;
* zasilanie - często 12 V lub 24 V bateria.

Fale średnie (MF) przeznaczone dla komunikacji morskiej rozciągają się od 1605 kHz do 3800 kHz i są nazywane zakresem "t".

Zakres
DSC Częstotliwość
RT Częstotliwość
HF 2 MHz
2187,5 kHz 2182,0 kHz
Fale średnie przeznaczone dla wywołań w niebezpieczeństwie oraz łączności dla zapewnienia bezpieczeństwa

Wysokie częstotliwości (HF) przeznaczone dla łączności morskiej rozciągają się od 4000 kHz do 27500 kHz i tworzą zakres "u". Został on podzielony na następujące podzakresy: 4, 6, 8, 12, 16, 18/19, 22, 25/26 MHz. Tylko pierwszych pięć jest używanych do wywołań alarmowych i łączności bezpieczeństwa.

BAND
DSC Częstotliwość
RT Częstotliwość
HF 4 MHz
4207,5 kHz 4125,0 kHz
HF 6 MHz
6312,0 kHz 6215,0 kHz
HF 8 MHz
8414,5 kHz 8291,0 kHz
HF 12 MHz
12577,0 kHz 12290,0 kHz
HF 16 MHz
16804,5 kHz 16420,0 kHz
Częstotliwości HF przeznaczone do wywołań alarmowych i łączności bezpieczeństwa.

Umiejscowienie radiostacji MF/HF

Radiostacja MF/HF powinna być zainstalowana:
  • w miejscu wolnym od oddziaływania warunków hydrometeorologicznych i bezpośredniego słońca,
  • w miejscu, w którym wibracje i szumy od maszynowni nie będą zakłócać łączności,
  • w miejscu pozwalającym na swobodny odczyt wskazań,
  • oddalonym minimum 1 m (3 stopy 3 cale) od kompas.
Przeważnie jest usytuowana w kabinie małej jednostki lub na mostku większego statku.

Instalacja anteny MF/HF

Antena MF/HF nie musi być instalowana jak najwyżej na statku, aby uzyskać większy zasięg. Głównym czynnikiem wpływającym na zasięg jest pora dnia. Do komunikacji w nocy używa się zakresów 4 i 6 MHz. Zakresy 12 i 16 MHz są używane w dzień.

Podłączenie do źródeł nawigacyjnych

Zaleca się, aby radiostacja MF/HF z przystawką DSC była podłączona do zewnętrznego urządzenia, które w sposób ciągły dostarcza informację o pozycji geograficznej jednostki (np. do GPS). Dzięki temu wysyłając wezwanie w niebezpieczeństwie na DSC załączymy również naszą aktualną pozycję.

Wymagania konwencji SOLAS

Statki podlegające wymaganiom Konwencji muszą posiadać radiostację MF/HF z przystawką DSC jeżeli żeglują poza obszarem morskim A1.

Radiostacja MF/HF musi umożliwiać prowadzenie ciągłego nasłuchu na częstotliwości 2187.5 kHz (MF) kiedy statek znajduje się w obszarze A2.
Gdy statek znajduje się w obszarze A3 lub A4 ciągły automatyczny nasłuch musi być prowadzony na częstotliwości 8414.5 kHz i dodatkowej częstotliwości HF w zależności od warunków propagacji np. 4 lub 6 MHz podczas nocy i 12 lub 16 MHz podczas dnia.
Przeważnie przystawki MF/HF DSC pozwalają utrzymywać nasłuch na wszystkich częstotliwościach alarmowych DSC: pięciu z zakresu HF oraz jednej z MF.
Ponadto radiooperator zobowiązany jest do prowadzenie Dziennika Radiowego (GMDSS Radio Log Book)

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM