Dzięki klawiszowi "1/25" mamy możliwość zmiany mocy nadajnika z maksymalnej (Hi - 25 W) na zredukowaną (Lo - 1 W) lub odwrotnie. Nadając z mocą 1W mamy mniejszy zasięg słyszalności, ale jednocześnie zmniejszone zużycie baterii.

Ćwiczenie na radiotelefonie

Pojedyncze wciśnięcie klawisza "1/25" zmienia moc wyjściową nadajnika.


Ustawienie zredukowanej mocy (Lo - 1W) i powrót do mocy maksymalnej (Hi - 25W)
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM