Power ON/OFF connects the VHF radio to its power supply so until it is switched on the radio is useless. For some equipments there is a dedicated push button control but for more portable equipments it is combined with the volume control.

Ćwiczenie na radiotelefonie

Pokrętło VOL służy włączeniu/wyłączeniu urządzenia. W niektórych radiotelefonach funkcja ta może być dostępna poprzez przycisk, ale zazwyczaj używane jest pokrętło, które jednocześnie steruje głośnością urządzenia.


Włączanie radiotelefonu

Pamiętaj, że radiotelefon powinien być cały czas włączony i gotowy do odbioru komunikatów z innych stacji. Ktoś może znajdować się w niebezpieczeństwie i potrzebować Twojej pomocy.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM