RT Distress, Urgency, Safety VHF CH 16 jest przeznaczony wyłącznie dla wywołań radiotelefonicznych RT w niebezpieczeństwie, priorytetowych i bezpieczeństwa. Po wywołaniu DSC tylko informacje istotne dla wszystkich jednostek powinny być przekazywane na tym kanale. Wszystkie statki SOLAS są zobowiązane do utrzymywania stałego nasłuchu na tym kanale, wszystkim innym statkom zaleca się także utrzymywać nasłuch. Kanał nie powinien być nigdy używany do rozmów, pogawędek itd. Po roku 1999 kanał 16 nie służy już wywołaniom. Statki powinny używać DSC do wywołań innych statków, CG lub CRS.

DSC Distress, Urgency, Safety and Routine AlertingVHF CH 70 jest przeznaczony dla wywołań DSC w niebezpieczeństwie, dla zapewnienia bezpieczeństwa i dla wywołań rutynowych. Kanał ten nie może być używany dla łączności radiotelefonicznej RT (co jest zabezpieczone przez samo urządzenie).

Łączność międzystatkowa – używana dla radiokomunikacji pomiędzy statkami na morzu. Kanał w tej łączności powinien być simpleksowy, kanał VHF 13 powinien być używany wyłącznie do celów bezpieczeństwa nawigacji.

Łączność publiczna - CRS (stacja brzegowa) jest to łączność pomiędzy stacjami statkowymi i stacjami brzegowymi zdolnymi do przeprowadzania testów radiostacji VHF, nadawania prognoz pogodowych, rozgłaszania ostrzeżeń nawigacyjnych i koordynujących akcje SAR, koordynujące porady i pomoc medyczną, odbierające raporty o podróżach statków wyjścia i wejścia do portu i przybliżonego czasu przybycia ETA (Estimated Time of Arrival) oraz innych.

CG (Straż Graniczna) – dostarcza te same usługi jak stacja brzegowa CRS tak aby nie zakłócać pracy głównych stacji nadawczych tam gdzie nie są umiejscowione stacje brzegowe. Kapitanat Portu (Port Operations) – prowadzi usługi radiokomunikacyjne w porcie z operatorami portowymi, pilotami statków, holownikami oraz współpracuje z VTMS (Vessel Traffic Management Services) - służbą kontroli ruchu statków.

Kapitanat Portu (Port Operations) – prowadzi usługi radiokomunikacyjne w porcie z operatorami portowymi, pilotami statków, holownikami oraz współpracuje z VTMS (Vessel Traffic Management Services) - służbą kontroli ruchu statków.

Łączność wewnątrzstatkowa – używana dla prowadzona radiokomunikacji na pokładzie przy wykorzystywaniu przenośnych radiotelefonów VHF. Kanały CH 15 i CH 17 są kanałami dla łączności wewnątrzstatkowej z mocą nie przekraczającą 1 wat.

Mariny - świadczą pomoc przy cumowaniu, wprowadzaniu jednostek do portów i wewnątrz nich. W Anglii mariny używają VHF CH 80. Określone kanały VHF są po przydzielane dla geograficznych obszarów, na przykład CH M1(157.850 MHz) i CH M2 (161.425 MHz) są to tzw ”kanały prywatne” przeznaczone dla użycia na obszarze UK przez kluby jachtowe oraz obsługę marin jachtowych. Na Adriatyku kanał VHF CH 17 używany jest do tego rodzaju łączności.

MSI (Morskie Informacje Bezpieczeństwa) – zawierają ostrzeżenia nawigacyjne, komunikaty pogodowe oraz informacje SAR. Transmitowane są za pomocą RT do wszystkich stacji CRS lub CG na częstotliwościach roboczych publikowanych w dostępnych publikacjach albo są wyznaczane podczas inicjacji wywołania za pomocą DSC na VHF CH 70. Podczas żeglugi we wschodniej części Morza Adriatyckiego - Kapitanat portu Split transmituje informacje pogodowe dotyczące obszarów Chorwacji, Anglii, Włoch i Niemiec na VHF CH 67. Te informacje przekazywane są przez cały rok ,a powtarzane są przez okres 10 minut w następujących godzinach 0700, 1300 i1900 LT (Czas Lokalny) Informacje zawierają raport sytuacyjny, 24 prognozę pogody i raport batymetryczny.

SAR (Search And Rescue) – służby SAR używają do przekazywania informacji w operacjach poszukiwawczo-ratowniczych oraz w zwalczaniu zanieczyszczeń kanału VHF CH 67. W Anglii kanał ten może być także wykorzystany do łączności z CG. VHF CH 06 jest przeznaczony do komunikacji z samolotem biorącym udział w akcji SAR. Uwaga: w przypadku akcji poszukania i ratowania nie używaj tych kanałów dla innych celów.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM