Wiele zasad dotyczących użycia radiostacji nie wymaga tłumaczenia. Nawet przypadkowi użytkownicy mogą łatwo ich przestrzegać zwłaszcza podczas łączności w sytuacjach nadzwyczajnych.
Należy przypomnieć iż nadawanie fałszywych sygnałów wzywania pomocy jest zabronione i prawnie karane.

Należy pamiętać:
  • niepotrzebna transmisja jest zabroniona,
  • przekazywanie treści nieprzyzwoitych i wulgarnych jest zabronione,
  • przerywanie innej korespondencji jest dozwolone jedynie w przypadkach łączności o wyższym priorytecie,
  • transmisje radiowe objęte są prawnie tajemnicą i wszystkie korespondencje powinny być traktowane jako poufne chyba, że z natury są ogólne,jak np. prognozy pogody, wezwania pomocy, akcji poszukiwania i ratowania...
  • nie wolno przekazywać informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd,
  • nie wolno dokonywać wywołań anonimowych - bez identyfikacji.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM