Kiedy nadajesz poprzez radiotelefon powinieneś:
 • mówić wyraźnie, tak aby wyrazy które wypowiadasz nie mogły być pomylone z innymi;
 • unikać podnoszenia głosu i krzyku, gdyż może to wprowadzić zakłócenia na mikrofonie;
 • używać standardowego słownictwa;
 • mówić powoli, ale raczej zdaniami, a nie słowo za słowem.
Wszystkie wywołania radiotelefoniczne (z wyjątkiem wywołań priorytetowych, które zostały omówione w kolejnym rozdziale) oparte są na tym samym schemacie/wzorcu.

(Identyfikacja stacji wywoływanej - wymówione do 3 razy)

THIS IS

(Identyfikacja stacji wywołującej - wymówione do 3 razy)

OVER
Ogólny wzór wywołania inicjującego korespondencję

(Identyfikacja stacji wywoływanej – wymówione raz)
THIS IS
(Identyfikacja stacji wywołującej – wymówione raz)

(wiadomość)

OVER
Ogólny wzór wywołania używanego po nawiązaniu kontaktu

Zarówno stacja wywoływana jak i wywołująca, mogą być identyfikowane:
 • numerem MMSI,
 • nazwą,
 • sygnałem wywoławczym.
Obydwie stacje mogą być statkami, CG lub CRS.

Wszystkie, wyżej wymienione, dane identyfikujące stację mogą być użyte w jednym wywołaniu, ale zazwyczaj wykorzystuje się tylko jedną z nich.

Identyfikację nadajemy:
 • 3 razy w przypadkach łączności w niebezpieczeństwie, pilnych i bezpieczeństwa, w trudnych warunkach radiokomunikacyjnych, na wodach międzynarodowych lub wodach innego kraju (z powodu trudności wymowy).
 • dwa razy w przypadku gdy stacja wzywana nie spodziewa się wywołania,
 • raz w innych przypadkach.
W sytuacji gdy połączenie jest ustanowione jakiekolwiek dane identyfikacyjne powinny być przekazywane tylko raz.

Procedura wywołania radiotelefonicznego:
 • wciśnij przełącznik nadawanie/odbiór (PTT) i nadaj wywołanie według powyższego wzoru kończąc je słowem “OVER”
 • zwolnij przełącznik nadawanie/odbiór i oczekuj na odpowiedź
 • na zakończenie korespondencji nadaj słowo “OUT”


Push the button to listen to an example of the correct voice procedure, which is exchanged between the sailing boat Spinaker and the Marina Koper. Please note the ON/OFF position of the black PTT switch during the communication exchange.

Marina Koper, Marina Koper
This is Spinaker, Spinaker
Over

Spinaker
This is Marina Koper
Go to channel 15
Over

Marina Koper
This is Spinaker
Do you have space for a 14 metre long sail boat
Over

Spinaker
This is Marina Koper
Yes we have
Sail into the marina and go to the extreme right pier number one
Over

Marina Koper
This is Spinaker
We are coming
Out

Przykład prawidłowej wymiany korespondencji pomiędzy jachtem Spinaker i Marina Koper. Kontakt został nawiązany na CH 16, a dalsza łączność była prowadzona na kanale roboczym (CH 15)

Postępowanie po odbiorze zakłóconych wywołań

Kiedy stacja odbiera wywołanie i nie jest pewna, że jest ono skierowane do niej, nie powinna odpowiadać. Kiedy natomiast odbierze wywołanie skierowane do niej, a nie jest pewna identyfikacji stacji wywołującej, powinna odpowiedzieć w następujący sposób:

Station calling Spinaker Station calling Spinaker

THIS IS Spinaker

Say again

OVER