Alfabet fonetyczny jest używany w celu przeliterowania ("przespelowania") wyrazu lub części wiadomości, która nie została poprawnie odebrana. Używany jest każdorazowo w celu nadania sygnału wywoławczego lub innych szczególnie istotnych informacji. Alfabet fonetyczny jest używany w celu przeliterowania ("przespelowania") wyrazu lub części wiadomości, która nie została poprawnie odebrana. Używany jest każdorazowo w celu nadania sygnału wywoławczego lub innych szczególnie istotnych informacji. Alfabet fonetyczny składa się ze słów, z których każde przypisane jest do jednej litery alfabetu angielskiego i rozpoczyna się właśnie od tej litery. Alfabet fonetyczny jest częścią INTERCO (International Code of Signals - Międzynarodowego Kodu Sygnałowego).


ALFABET FONETYCZNY

Litera


Wymowa

A

Alfa

AL FAH

B

Bravo

BRAH VOH

C

Charlie

CHAR LEE or SHAR LEE

D

Delta

DELL TAH

E

Echo

ECK OH

F

Foxtrot

FOKS TROT

G

Golf

GOLF

H

Hotel

HOH TELL

I

India

IN DEE AH

J

Juliet

JEW LEE ETT

K

Kilo

KEE LOH

L

Lima

LEE MAH

M

Mike

MIKE

N

November

NO VEM BER

O

Oscar

OSS KAR

P

Papa

PAH PAH

Q

Quebec

KEH BEK

R

Romeo

ROW MEE OH

S

Sierra

SEE AIR AH

T

Tango

TANG GO

U

Uniform

YOO NEE FORM or OO NEE FORM

V

Victor

VIK TAH

W

Whisky

WISS KEE

X

X-Ray

ECKS RAY

Y

Yankee

YANG KEE

Z

Zulu

ZOO LOO


Liczby

Oficjalnie liczby powinny być spelowane zgodnie z zasadami opisanymi przez ICS oraz ITU. Zasady można zaleźć w wydawnictwach tych organizacji (tabela poniżej). Jednakże wymowa ta jest mało praktyczna dlatego też od 2002 roku pozwala się wymawiać liczby zgodnie z zaleceniami SMCP (Standard Marine Communication Phrases - standardowe zwroty i frazy w komunikacji morskiej).

Liczba

Wymowa

(SMCP)

Liczba

Wymowa

(ICS)

0

ZEERO

nadazero

NAH DAH ZAY ROH

1

WUN

unaone

OO NAH WUN

2

TOO

bissotwo

BEES SOH TOO

3

TREE

terrathree

TAY RAY TREE

4

FOWER

kartefour

KAR TAY FOWER

5

FIFE

pantafive

PAN TAH FIVE

6

SIX

soxisix

SOK SEE SIX

7

SEVEN

setteseven

SAY TAY SEVEN

8

AIT

oktoeight

OK TOH AIT

9

NINER

novenine

NOH VAY NINER

Decimal Point

DAY SEE MAL


Full Stop

STOP
Wciśnij przycisk znajdujący się przed literą, aby wysłuchać wyrazu przypisanego do danej litery alfabetu


W miejsce słowa Spinaker wstaw inny tekst, a następnie wciśnij przycisk, aby wysłuchać go w formie przeliterowanej

Przed rozpoczęciem literowania należy nadać zwrot "I SPELL". Na przykład, komunikat "this is S5L12" może zostać nadany jako "THIS IS S5L12, I SPELL Sierra Pantafive Lima Unaone Bissotwo". Niektóre elementy komunikatu są zawsze literowane:
  • Pozycja (szerokość i długość geograficzna), na przykład "Position 450 36' North 0130 32' East" jest nadawana jako "Position Kartefour Pantafive degrees Terrathree Soxisix minutes North, Nadazero Unaone Terrathree degrees Terrathree Bissotwo minutes East"
  • Pozycja (namiar i odległość do określonego punktu), na przykład “ Position 2400 from Koper Castle, 2 miles” jest nadawana jako “Position Bissotwo Kartefour Nadazero degrees from Koper Castle, Bissotwo miles;
  • Kurs, na przykład "My course is 0950" jest nadawany jako "My course is Nadazero Novenine Pantafive degrees";
  • Prędkość, na przykład “My speed is 14 knots” jest nadawana jako “ My speed is Unaone Kartefour knots";
  • Czas, na przykład "at 0810" ( LT at 8:10 AM) jest nadawany jako "at Nadazero Oktoeight Unaone Nadazero Local Time".
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM