Numer identyfikacyjny Inmarsat (Inmarsat Mobile Number (IMN)) jest numerem abonenta wykorzystywanym do łączności z terminalem. Spełnia dokładnie taką samą rolę jak numer telefonu. Aby otrzymać IMN i jego aktywowanie należy skontaktować się punktem świadczącym usługi aktywacyjne (Point of Service Activation (PSA)).

PSA jest jednostką mającą umowę z Inmarsat na świadczenie usług aktywacji i utrzymania danych i rachunków terminali Inmarsatu. W niektórych przypadkach PSA może być także punktem sprzedaży terminali, zaopatrzenia i usług serwisowych. PSA nie musi pochodzić z kraju w którym statek jest zarejestrowany, natomiast musi spełniać odpowiednie regulacje narodowe. Terminale muszą spełniać wszelkie licencyjne wymagania krajowe. PSA jest odpowiedzialne za wdrożenie wszelkich krajowych wymagań licencyjnych.

Rozróżnialność terminali SES jest możliwa dzięki odrębnemu systemowi numeracji w każdym systemie satelitarnym. Dla systemów B, C i M numer zawiera MID po numerze początkowym i zakończonych 5 cyframi (przeważnie kompilacja MMSI). Numer terminali fleet rozpoczynają się od 76 lub 60 i zawierają dalej 7 cyfr.

Kilka przykładów:
  • Inmarsat-B statki: COSTA CLASSICA 324798181; MAERSK ABERDEN 347700140
  • Inmarsat-C statki: SEA EMPRESS 431252310; MAERSK ABERDEN 447701033
  • Inmarsat-Fleet 77 statki: SEA EMPEROR 600935012, 764848792; LUCIJA 600958665, 764881430
Oznaczenia i numery identyfikacyjne można znaleźć na stronie ITU (www.itu.int/ITU-R/go/mars/en) w bazie danych MARS (Maritime mobile Access and Retrieval System). Szczegóły danego statku (z zarejestrowaną stacją radiową) mogą tam być odnalezione. Baza danych zawiera między innymi sygnał wywoławczy statku, numer MMSI, numer Inmarsat i wiele innych pozycji.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM