Radiokomunikacja znana jako RT (Radio Telefonia) wykorzystuje Tx (radiotransmiter) do wysłania fali radiowej o pewnej częstotliwości i Rx (radioodbiornika) do odebrania fali radiowej o tej samej częstotliwości. Fale radiowe przenoszą energię elektro-magnetyczną w charakterystycznych pasmach częstotliwości wykorzystując zakres widma częstotliwości radiokomunikacyjnych. Częstotliwość fali oznacza liczę okresów drgań przypadającą na sekundę. Dla przykładu - morskie pasmo VHF RT pracuje jako część widma fali VHF przeznaczonej dla radiokomunikacji morskiej i obejmuje przedział od 156 MHz do 174 MHz. Długość fali z pasma widma częstotliwości radiowych wyliczana jest z następującej zależności: długość fali[m]=prędkość fali elektro-magnetycznej w próżni (300 x 106 m/s) / częstotliwość [Hz=1/s].

Na przykład: długość fali o częstotliwości 160 MHz wynosi (300 x 106) / (160 x 106 ) = 1,875 m.

Łączność GMDSS realizowana jest w następujących zakresach częstotliwości: na VHF (Very High Frequency - od 30 MHz do 300 MHz), na HF (High Frequency - od 3 MHz do 30 MHz) in na MF (Medium Frequency - od 300 kHz do 3 MHz).

spectrum

Pełne spektrum radiowe, włączając VHF, HF, i MF

Termin propagacja jest używany do określenia przejścia fali radiowej od nadajnika do odbiornika.
Dla potrzeb kursu LRC trzy typy propagacji są ważne:

  • propagacja w zasięgu horyzontalnym (fala bezpośrednia - direct wave)
  • propagacja na fali przyziemnej (ground wave)
  • propagacja na fali jonosferycznej (sky wave)

propagation

Większość łączności morskiej w przedziale od 50 MHz i powyżej (łączność VHF) oparta jest o falę bezpośrednią (zasięg horyzontalny) kiedy nie występują przeszkody fizyczne pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.

Propagacja na fali przyziemnej jest używana na dłuższych dystansach gdy krzywizna ziemi zaczyna mieć znaczenie. Fala przyziemna jest najczęściej wykorzystywana w łączności na falach MF. Odległość skutecznej łączności zależy od przeszkód (np. wzgórza), na morzu z kolei "teren" jest płaski dlatego odległości te zazwyczaj są większe.

Propagacja na fali jonosferycznej uzależniona jest od efektu refleksji od warstwy jonosfery. Odnotowuje się zmiany zasięgu propagacji, które zależą od pory dnia, roku, aktywności słońca i innych zamian zachodzących w jonosferze. Propagacja na fali jonosferycznej najczęściej występuje na częstotliwościach HF.

propagation

Typy propagacji w zależności od częstotliwości fali radiowej

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM