Zaleca się, aby na jednostce wyposażonej w urządzenia radiowe były dostępne następujące publikacje (dla statków objętych Konwencją SOLAS - jest to obowiązek):
  • regulamin radiowy (krajowy i międzynarodowy)
  • podręcznik Manual For Use By The Maritime Mobile And Maritime Mobile-Satellite Services lub podręcznik GMDSS
  • spis sygnałów wywoławczych oraz numerów identyfikacyjnych
  • spis statkowych stacji radiowych
  • spis radiostacji brzegowych
  • spis sygnałów radiowych oraz serwisów specjalnych
  • International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual
  • IInternational Code of Signals

Te publikacje mogą być zastąpione przez inne źródła o tej samej zawartości takie jak publikacje/CD Admiralty List of Radio Signals (ALRS 1-6 tomy) lub internetowe źródła takie jak baza danych ITU MARS (www.itu.int/ITU-R/go/mars/).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM