Każda statkowa stacja radiowa musi posiadać licencję wydaną przez administrację kraju bandery statku. Użytkowanie stacji nie posiadającej licencji jest nielegalne.

Przy uzyskiwaniu świadectwa stacji nadawany jest oficjalny sygnał wywoławczy oraz numer MMSI. Jeżeli jednostka wyposażona jest w teleks lub terminal satelitarny Inmarsat, wówczas numer teleksu oraz numer identyfikacyjny Inmarsat jest również nadawany.

W większości krajów licencja radiowa jest wydawana bezterminowo i jest ważne tak długo jak długo dokonane wpisy pozostają niezmienione ewentualnie do czasu anulowania licencji przez organ wydający lub na żądanie przez właściciela radiostacji.

Licencja zawiera następujące dane:
 • nazwę statku
 • sygnał wywoławczy i numer MMSI
 • właściciela
 • częstotliwości robocze
 • moc transmisji
 • typ transmisji
 • kategorię łączności
 • inne wymagania
 • datę uprawomocniania
 • opcjonalnie (jeżeli statek posiada takie urządzenia):
 • numer selektywnego wywołania (dla teleksu)
 • numer Inmarsat (dla terminala Inmarsat)
 • wymagania GMDSS (wyłącznie dla statków objętych Konwencją SOLAS lub wymaganiami krajowymi):
 • obszar morski GMDSS
 • dostępność sprzętu (okresy przeglądu)
 • minimalne wymagania dotyczące personelu obsługującego
 • narzędzia do archiwizacji korespondencji (dzienniki radiowe).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM