Osoba odpowiedzialna za obsługę urządzeń radiowych na jednostce niekonwencyjnej wyposażonej w urządzenia radiowe do łączności dalekiego zasięgu (stacja MF/HF) lub terminal Inmarsat C ,musi być wykwalifikowana zgodnie z minimalnym standardem. Standardem są wymagania określone certyfikatem GMDSS LRC.
Poniższe rozdziały zawierają pełną teorię oraz opis obsługi następujących urządzeń:


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM