Dla celów operacyjnych systemu GMDSS wody morskie zostały podzielone na cztery obszary tj. A1, A2, A3 i A4. Podział ten wynika z zasięgu skutecznej łączności poszczególnych urządzeń radiowych, w które wyposażone są statki morskie. Z jednej strony obszary morskie definiują serwisy lądowe dostępne w nich (CRS), z drugiej definiują wymagane urządzenia radiowe, w które muszą być wyposażone jednostki morskie. Wynika to z faktu, iż poszczególne obszary na których jednostki mogą żeglować mają własne ograniczenia i dlatego inne wymagania.

W poniższej tabeli zawarto wymagania Konwencji SOLAS dotyczące obowiązkowego wyposażenia statków w sprzęt radiowy, w zależności od obszaru morskiego GMDSS, w którym statek uprawia żeglugę.

Obszar
morski
GMDSS

Definicja

Wymagane
wyposażenie

Przenośne urządzenia do łączności

A1

Obszar morza będący w zasięgu co najmniej jednej stacji brzegowej VHF zapewniającej skuteczną łączność alarmową na CH 70 DSC.
(około 20 - 30 Mm od stacji brzegowej)

Radiotelefon VHF z przystawką DSC
Odbiornik NAVTEX
Radiopława 406 MHz EPIRB
Transponder SART
Przenośny radiotelefon VHF

A2

Obszar morza będący w zasięgu co najmniej jednej stacji brzegowej MF (medium frequency) zapewniającej skuteczną łączność alarmową na częstotliwości DSC 2187.5 kHz, z wyłączeniem obszaru A1.
(około 150 - 200 Mm od stacji brzegowej)
Radiostacja MF z przystawką DSC

oraz

Wyposażenie wymagane w obszarze A1
Radiopława 406 MHz EPIRB
Transponder SART
Przenośny radiotelefon VHF

A3

Obszar morza, w którym zapewniona jest skuteczna łączność alarmowa poprzez satelity geostacjonarne systemu INMARSAT (International Maritime Satellite Organisation) rozciągający się od 70o N do 70o S, z wyłączeniem obszarów A1 i A2. Radiostacja HF (High Frequency) z przystawką DSC

lub

Terminal INMARSAT-u

oraz

Urządzenie do odbioru Morskich Informacji Bezpieczeństwa (MSI) dla obszaru A3 (EGC poprzez INMARSAT lub Radioteleks na HF)

oraz

Wyposażenie wymagane w obszarze A1 i A2
Radiopława 406 MHz EPIRB
Transponder SART
Przenośny radiotelefon VHF

A4

Obszar morski poza obszarami A1, A2 i A3.

Powyżej 700 N i poniżej 700 S

Radiostacja HF z przystawką DSC

oraz

Wyposażenie wymagane w obszarze A1, A2 i A3
Radiopława 406 MHz EPIRB
Transponder SART
Przenośny radiotelefon VHF

Wymagania dotyczące obowiązkowego wyposażenia statków w urządzenia radiowe zgodnie z Konwencją SOLAS dla wszystkich obszarów morskich GMDSS

Szczegółowe wymagania można odnaleźć w tomie 5 ALRS.

R18-A-crop

Mapa Norwegii, Grenlandii i Morza Barentsa z obszarami morskimi GMDSS oznaczonymi kolorami A1 (czerwony), A2 (zielony), A3 (niebieski) i A4 (szary).

Na powyższej mapie można zauważyć, iż wzdłuż wybrzeży Islandii nie ma obszaru morskiego GMDSS A1. Wynika to z faktu, iż Islandia nie posiada działających stacji VHF MRCC. Z kolei Norwegia posiada obszar A1 wzdłuż swoich wybrzeży dzięki rozbudowanej sieci stacji VHF MRCCs. Islandia posiada stację brzegową MF MRCC dlatego wzdłuż jej wybrzeży znajduje się obszar morski GMDSS A2. Pomiędzy Islandią a Norwegią i dalej na północ nie ma obszaru pokrytego zasięgiem MF MRCC tylko HF MRCC. Jeżeli akwen jest jednocześnie pokryty przez łączność satelitarną Inmarsat (pomiędzy 70o N i 70o S), wówczas jest on obszarem morskim A3; w przeciwnym wypadku będzie to obszar A4.

Sprzęt radiowy tak bardzo zwiększający bezpieczeństwo życia na morzu przedstawiony w powyższej tabeli nie obejmuje powszechnie używanych telefonów komórkowych lub terminali satelitarnych spoza GMDSS. Mimo to wiele osób nadal uważa je za skuteczny sposób wzywania pomocy na morzu. Jest bardzo ważnym aby wiedzieć, iż serwisy komercyjne nie zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu łączności w niebezpieczeństwie na morzu.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM