FleetNET, sahilden yapılan tek bir yayınla bir grup gemiye (örn. aynı şirkete bağlı tüm gemilere) ulaşma imkanı sağlayan bir hizmettir. Şirket (fleet) mesajları FleetNET hizmeti kullanılarak yapılan bir yayındır ve sadece Inmarsat C cihazını şirketin kendi EGC Ağı Tanıtım Numarasına (EGC Network Identity) (ENID) programlamış olan gemiler tarafından alınır. FleetNET mesajları, aynı şirketten belirli bir grup seyyar istasyona (tüm gemilere) veya aynı ülkeden tüm gemilere (aynı milliyete sahip olan) adreslenen mesajlardır.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM