Inmarsat EGC sistemi üzerinden MSI alınması, Inmarsat C terminali üzerinden yapılabilecek bazı ayarlara bağlıdır. Terminal ekranında görüntülenebilen bu ayarlar, Inmarsat yazılımı üzerinde yapılmak zorundadır.
Inmarsat C terminalinin çalışması Inmarsat bölümünde açıklanmıştır. Mesaj alışı üzerinde etkisi olan aşağıdaki faktörler Inmarsat yazılımı üzerinde programlanmalı/değiştirmelidir:
  • Mevki ve mevki güncelleme zamanı,
  • Bağlanmak istediğimiz (log on) uydu,
  • Terminalin seçilen mesaj tiplerine uygun olarak programlanması,
  • Terminalin seçilen sahil sahalarına (eğer uygunsa) uygun olarak programlanması,
  • Terminalin seçilen ve ilave NAVAREA ya uygun olarak programlanması.
EGC MSI yayını, NAVAREAs ve METAREAs olarak adlandırılan dünya çapındaki tüm coğrafi bölgelere yapılır. Her NAVAREA da, tüm MSI bilgilerinin toplanmasından ve yayının planlı zamanında yapılmasından sorumlu bir koordinatör bulunur. Yayın her NAVAREA için ayrı yapılır. Alış yapan terminal, terminalde bulunan mevki bilgilerini esas alarak hesaplamalar yapar ve eğer sonuç mevcut NAVAREA ile uyuşuyorsa ve alınan bilgiler kendisiyle ilgiliyse bunları gösterir.

Tek bir NAVAREA ya yapılacak MSI yayını için bütün uydular kullanılmaz. Dolayısıyla, bu alışın yapılabilmesi için uygun uyduya bağlanmak (log on) önemlidir. Bilgiler ALRS Volume 5 de bulunabilir (Ekler kısmından "NAVAREA lar ve EGC yayın tablosu" na bakınız).

Aynı NAVTEX de olduğu gibi, Inmarsat terminali üzerinde almak istediğiniz mesaj tiplerini seçme imkanı mevcuttur, aşağıdaki resme bakınız. Seçilmeyen mesaj tipleri, alındıktan sonra gösterilmeyecektir. Bazı mesaj tiplerini seçim dışı bırakma imkanı yoktur, örn. seyir uyarıları, meteoroloji uyarıları ve SAR mesajları.

EGC setup menu
EGC mesaj tiplerinin seçim imkanını gösteren terminal ekran görüntüsü

Bazı sahil bölgelerinde NAVTEX sistemi bulunmaz (Avustralya). Buralarda, MSI yayını için EGC sisteminin kullanılması mümkündür. Bölgelerin alanını genişletmemek için, NAVAREA içinde sahil bölgeleri oluşturmak mümkündür. Eğer EGC MSI alışına uygunsa, terminal üzerinde bu sahil bölgeleri seçilebilir. Alış işleminden sonra, sadece seçilmiş olan sahil bölgelerinin mesajları gösterilecektir.

navarea
SafetyNET sistemi içindeki Sahil Bölgelerinin kullanımını gösteren örnek harita

Alınan bilgilerin mevcut mevki bilgisine uygunluğunu terminal tarafından hesaplandığı için, eğer NAVAREA içinde değilseniz gerekli bilgileri alamayabilirsiniz (hatta bölge sınırına çok yakın olsanız bile). Bu yüzden ilave bir NAVAREA seçmek mümkündür. MSI yayınını alabilmeniz için bilgilerin bağlandığınız (log on) uydu üzerinden yayınlanması gerektiği unutulmamalıdır. Aksi halde MSI ı almak için kısa süreliğine bu uyduya bağlanmanız gerekir (bu planlı yayın zamanına bağlıdır). MSI alındıktan sonra uygun uyduya bağlanmayı unutmayın.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM