1930 lu yıllarda mesaj dağıtımı sorunu tam otomasyona geçmenin önünde büyük bir engeldi. Telgraf hizmeti veren büyük kuruluşlar telgraf yazıcı makinelere bağlanabilmek için telefon gibi kullanılabilecek bir çevirmeli sistem arayışına girdiler. Geliştirdikleri bu makinelere ''TELEKS'' adını verdiler. Teleks, metin mesajlarının gönderilmesi için kullanılan bir sistemdir. TELEKS sistemi için karada konuşlu ve tüm TELEKS terminallerine bağlantılı sabit bir şebeke mevcuttur. Ayrıca, bu şebeke içerisinde LES'ler üzerinden Inmarsat sistemine veya Deniz Sahil radyo istasyonları üzerinden gemide mevcut MF/HF telsiz cihazına bağlı kablosuz bir MF/HF telsiz TELEKS terminaline bağlanabilme imkanı da mevcuttur.
TELEKS mesajı gönderirken menü çubuğundaki "file" menüsü içinde 'new TELEX' seçimini yapmalısınız. Teleksi gönderirken adres defterine mesaj tipi olarak TELEX işaretlenmelidir.

Inmarsat C simulatörü üzerinde uygulama

Bir TELEKS mesajının hazırlanması ve gönderilmesi:

 • Ok tuşlarını kullanarak ekranın üst kısmındaki Menü çubuğundan 'File' menüsünü seçin ve 'Enter' tuşuna basın.
 • Ok tuşlarını kullanarak 'New TELEX' konumunu seçin ve 'Enter' tuşuna basın.
 • Şimdi imleç Metin alanının üzerinde çakıyor durumdadır ve klavye kullanılarak metin yazılabilir.
 • Metin girildikten sonra sonra mesajı hemen gönderebilirsiniz (gönderme menüsüne girmek için Alt,T kombinasyonu kullanılır) veya kayıt edebilirsiniz (kayıt menüsüne girmek için Alt,F,S kombinasyonu kullanılır).
 • Spacebar a basarak adres defterine geçin.
 • Ok tuşlarını kullanarak bir adres seçin ve 'Enter' tuşuna basın veya karakter miktarını (5,7 veya 8 bit) seçerek adres defterine yeni bir adres ekleyin. Örn. 5 bit seçtiğinizde her bir karakter (harf, numara vb.) 5 bitten oluşur. 5 bitlik karakter setinde özel karakterler mevcut değildir. Hesaplanan ücret ...$/256 bit şeklinde olacağından şüphesiz 5 bit en ucuz seçenektir. Karaya konuşlu TELEKS sisteminde 5 bit karakter seti kullanıldığından dolayı TELEKS sisteminde karada konuşlu bir kullanıcıya teleks gönderirken 5 bit kodunun seçilmesi önemlidir.
 • Ok tuşlarını kullanarak 'Land Station' konumuna gidin ve 'Space Bar' a basın. Ardından ok tuşlarını kullanarak 'Land Earth Station' konumunu seçin ve 'Enter' tuşu ile seçiminizi onaylayın.
 • Ok tuşlarını kullanarak '[X] Text in editor' konumuna geçin (metin mesajını ekran üzerinden göndermek istiyorsanız bu işlemi atlayın), 'Space Bar' tuşuna bastığınızda bu alanın alt kısmındaki '[ ] Text in editor ' ve 'File:' ibaresi kaybolacaktır. Bu seçenek kayıtlı bir dosyanın gönderilmesinde kullanılabilir.
 • Ok tuşlarını kullanarak öncelik menüsüne geçin ve 'Space Bar' ı kullanarak mesajın öncelik seviyesini seçin (Rutin-Routine, Acil Değil-Non Urgent) veya Tehlike-Distress).
 • Ok tuşlarını kullanarak alındı talebi (request confirmation) kısmına geçin ve dağıtımınızın ardından alındı bilgisi isteyip istemediğinize karar verin. 'Space Bar' ı kullanarak alındı bilgisi talep edebilirsiniz.
 • Ok tuşlarını kullanarak 'Print' kısmına geçin ve istiyorsanız 'Space bar' ı kullanarak dosyanın çıktısını alın.
 • Ok tuşlarını kullanarak derhal gönderme (immediate transmission) kısmına geçin ve istiyorsanız 'Space Bar' ı kullanarak doğrudan gönderme yapın.
 • Ok tuşlarını kullanarak 'Send' kısmına gidin ve 'Enter' tuşuna basın (koruma varsa parolayı girin).
 • TELEKS, bu işlemden sonra LES e gönderilir ve eğer seçtiyseniz dağıtımın başarılı olması halinde bir alındı bilgisi gelir.
 • Mesajın gönderilme süresi boyunca alıcı-verici üzerindeki 'Send' gösterge lambası kesik kesik yanacak ve ekran üzerindeki durum alanında 'Sending' ibaresi görünecektir.
Mesaj dağıtım süreci, menü çubuğu içindeki 'logs' kısmının altında bulunan 'transmit log' içinde izlenebilir. 'Transmit log' içinde ayrıca toplam karakter sayısı ve mesajın içerdiği bit sayısı gibi mesaj hakkındaki detaylı bilgileri de bulabilirsiniz.Tanımlama
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM