Bir mesaj yazmaya başlamadan önce mesajı hangi formatta yazacağınıza karar vermeniz gerekir. 'File' menüsü altındaki 'Menu Bar' da TELEX ve ASCII olmak üzere seçebileceğiniz iki farklı format mevcuttur. TELEKS gelecek bölümde açıklanacaktır.
TELEKS göndermek için 'TELEX' konumunu seçmeniz gerekir. Diğer tüm durumlar için ASCII konumu seçilmelidir. Bu iki seçenekte de karakterlerin mesaj içinde nasıl oluşturulacağını belirleyen protokolü seçmelisiniz. Tüm mesajlar dijital bilgilerden oluşur. TELEKS ve ASCII sistemlerinde her bir karakterin oluşturulma yolu farklıdır. Hemen hemen tüm mesaj tipleri için ASCII protokolü seçilir, ancak TELEKS çalışması için 'TELEX' protokolünü seçmek gerekir.
Hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra mesaj doğrudan gönderebileceği gibi saklama imkanı da mevcuttur ve böylece mesaj daha ileriki bir zamanda da gönderilebilir. Mesaj oluşturmak veya yazılmış bir mesajda değişiklik yapmak için kullanılan editör programında Kopyalama (Copy), Yapıştırma (Paste), Yer değiştirme (Move), Değiştirme (Replace), Silme (Delete), Yazdırma (Print) vb. çeşitli fonksiyonlar (düzenleme seçenekleri) mevcuttur. Bu özellikler bir grup tuşa aynı anda basarak gerçekleştirilebilir. Bu komutlarla ilgili bilgiler kullanıcı el kitabında bulunabilir. Metin düzenleme menüsündeki (gerçek cihazda bulunan) fonksiyonların hepsi kullanacağınız simulatörde bulunmamaktadır.

Inmarsat C simulatörü üzerinde uygulamaBir ASCII mesajın hazırlanması:
  • Ok tuşlarını kullanarak ekranın üst kısmında bulunan Menü çubuğundan 'File' menüsünü seçin ve 'Enter' tuşuna basın.
  • Ok tuşlarını kullanarak 'New ASCII' konumunu seçin ve 'Enter' tuşuna basın.
  • Şimdi imleç Metin alanının üzerinde çakıyor durumdadır ve klavye kullanılarak metin yazılabilir.
  • Metin girildikten sonra sonra mesajı hemen gönderebilirsiniz (gönderme menüsüne girmek için Alt,T kombinasyonu kullanılır) veya kayıt edebilirsiniz (kayıt menüsüne girmek için Alt,F,S kombinasyonu kullanılır).Tanımlama
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM