Inmarsat C alıcı-vericisine bağlı olan mesaj terminali, mesajların gönderilme ve alınma işlemlerinin kontrol edilmesinde kullanılır.
Mesaj terminali aşağıdaki birimlerden oluşur:
1. Ekran.
2. Mesaj vb. depolamak için kullanılan disk sürücüsü.
Inmarsat message terminal
Terminalin arka tarafında ise aşağıdakiler bulunur:
3. Klavye konektörü, terminalde kurulu yazılım programının işletilmesi için kullanılır.
4. DC giriş konektörü, voltaj 10-32V DC arasında olmalıdır.
5. Yazıcı konektörü, ikinci bir yazıcı bağlamak için kullanılır, yazıcının alıcı-vericiye bağlanması gerekir.
6. Com 1, DTE (Data Terminal Cihazı) konektörü ek bir cihaz bağlamak için kullanılabilir.
7. Com 2, DTE (Data Terminal Cihazı) konektörü ek bir cihaz bağlamak için kullanılabilir.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM