Mesaj Terminal işlemleri terminale bağlı klavye üzerinden yapılır. Bu klavye ile ekran üzerindeki fonksiyonlar kontrol edilebilir. Örnek bir ekran görüntüsü aşağıda sunulmuştur.

Message terminal screen
Örnek bir mesaj terminali ekran görüntüsü

Pencere, erkan üzerinde çift kenar çizgisine sahip bir alandır. Ekran üzerinde aynı anda çeşitli pencereler üstüste açılabilir. En üstteki pencerenin bir gölgesi bulunur. Bu, klavyeden gelecek tuş darbesinin bu pencereye yönlendirileceğinin işaretidir.
Başlık pencerenin adını gösterir.
Menü çubuğu pencere menülerini içerir. Metin Alanı ekran üzerinde yazı yazabileceğiniz alandır. Durum (Status) Alanı mevcut okyanus bölgesini ve durum bilgisini gösteren alandır. Alıcı-verici oturum başlatmışsa ve Tarama, Oturum açma/kapama veya bir Link Test işlemi yapmıyorsa, mevcut okyanus bölgesi görüntülenir. GPS Mode, GPS in çalışma modunu gösterir. GPS modu Arama (Acquisition), 2-D ve 3-D olmak üzere üç seviyeden oluşur ve aşağıdaki tabloda gösterilen 0-3 kare kutuları kullanılarak belirtilir.

GPS mode
GPS modu

INM-C Sinyal Metresi uydu sinyal gücünü 0-5 aralıklarında kare kutularla gösterir. Skala beş küçük nokta ile belirtilir. Güvenli bir haberleşme için 3 kutu veya daha fazla seviye gereklidir. Saat sistem zamanını gösterir. İpucu Alanı (Hint Field) çeşitli durum bilgileri ve hangi tuşa basılacağı konusunda ipuçları gösterir. Buna örnek olarak ''Spacebar'' için ''Space'' ifadesi, Enter tuşu için ise ''Enter'' ifadesi görünür. Gölgeler, en üst kısımda yer alan pencereyi gösterir. Klavyede birşey yazdığınızda, tuş darbeleri bu pencereye gönderilecektir.
Özel Tuş fonksiyonları.

Mesaj Terminal progamını işletmek için hangi tuşlara basmanız gerektiğini bilmelisiniz. Şimdi klavye üzerindeki özel tuşların fonksiyonlarını açıklayacağız.
Esc, Esc tuşuna basarsanız her zaman bir adım geri gidersiniz.

Enter, aşağıdaki işlemleri yapmak için kullanılır:
  • Mevcut belirlenmiş komutun seçilmesinde.
  • Metin yazarken satırbaşı yapmak için.
  • Yazdığınız değer, isim vb. bilgileri geçerli kılmak için.

Ok tuşları, belirlenmiş kısmı veya giriş noktasını hareket ettirir. Her ikisi de imleç olarak bilinir. Yukarı, Aşağı, Sol ve Sağ olmak üzere 4 çeşit ok tuşu mevcuttur.

Alt, Alt tuşu genellikle başka bir tuşla birlikte kullanılır. Diğer tuş, kumanda menüsündeki altı çizili harftir. Alt tuşuna basılı tutarak örneğin F tuşuna da basarsanız ALT F yaparsınız ve ''File'' (dosya) kutusu açılır. ALT O seçildiğinde ise 'Options' (Seçenekler) kutusu açılacaktır.

Spacebar, aşağıdaki işlemler için kullanılır:
  • Metin alanındaki karakterler arasında boşluk bırakmak için.
  • Başka türlü değiştirilemeyen bir alanın değerini değiştirmek için. Bu ekrandaki (•) () [X] [ ] gibi alanlara uygulanır. Spacebar a bastığınızda imleç böyle bir alanın üzerinde ise değer değiştirecektir. Örneğin '()' alanı üzerindeyken '(•)' alanına geçebileceksiniz veya tam tersi. Spacebar, bu fonksiyonda iken mevcut pencerenin sol üst köşesinde (İpucu Alanı) normal olarak 'Space' ibaresi görünür.
  • Bir alanı doldururken sunulan ek bilgileri de alır. Spacebar, bu fonksiyonda iken mevcut pencerenin sol üst köşesinde normal olarak 'Space' ibaresi görünür.
  • Bazı listelerde birimleri markalamak için. Bu işlem Adres Kitabı (Address Book) içindeki Yöneticiden (Directory) yapılabilir.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM