Bir veya bir kaç MF/HF DSC frekansında yapılan ve bir kişi veya geminin ciddi ve ani bir tehlike ile karşılaştığını ve acil yardıma ihtiyacı olduğunu belirten uyarı yayınıdır.
Bir Tehlike uyarısı aşağıdaki bilgileri gönderir:
 • Geminin MMSI (Deniz Seyyar Servis Tanıtıcı) numarası
 • Geminin mevkii (arabirimi olan bir GPS den alınan veya operatör tarafından elle girilen)
 • Mevkii bilgisinin en son ne zaman güncellendiğini gösteren UTC zamanı
 • Tehlikenin türü (Tanımlanmamış Tehlike Uyarısı-Undesignated Distress Alert durumunda belirtilmez)
 • Gönderme frekansı
 • Takip eden haberleşme çeşidi; telsiz-telefon RT veya telsiz-teleks (NBDP/SITOR).
Tehlike Uyarısı içinde gönderilen geminin mevkii ve mevkiinin en son ne zaman güncellendiğini gösteren UTC zaman bilgileri kurtarma operasyonu için çok önemlidir. Bu yüzden, eğer MF/HF telsiz bir GPS ile irtibatlanmamışsa veya GPS tarafından otomatik olarak girilen mevki geçerliliğini kaybetmiş ise mevkii ve zaman bilgileri elle güncellenmelidir. Güncelleme aralıklarının 4 saati geçmemesi tavsiye edilir.

Normal olarak BÜTÜN İSTASYONLAR a (ALL STATIONS) çağrı yapılır ve uyarıyı yapan istasyonun MF veya HF menzilindeki bütün istasyonlar tarafından alınır.
DSC tarafından yapılan Tehlike uyarısının (Distress Alert) sadece bir CRS tarafından onaylanması ve bu CRS nin muhtemelen civardaki diğer gemilerin de içinde olduğu bir kurtarma operasyonunun koordinatörü olması beklenir. Bir DSC tehlike çağrısını DSC ile cevaplamanız halinde kurtarma işleminin koordinatörü olarak hareket edeceğiniz öngörülür. Bu yüzden hemen her zaman Tehlike DSC sini alan bir CRS olacaktır.
DSC Tehlike Uyarısını müteakip, tehlike içinde olan istasyon sesli veya teleks kanalı ile ilgili frekansta Tehlike Mesajı yayınlayacaktır. Sesli bir tehlike mesajı yayınlandığında, daha sonra tekrar kontrol etmeniz gerekebileceğini düşünerek bu bilgileri yazarak not almayı unutmayın. Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise uzak mevkilerden de Tehlike DSC mesajları alabileceğinizdir. Bu nedenle önce tehlike içindeki istasyonun mevkii ile kendi mevkiinizi karşılaştırın ve ihtiyaç halinde yardım edebilecek kadar yakın olup olmadığınıza karar verin.

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
BURASI (Tehlikedeki geminin adı üç kez tekrar edilir)
Tehlikedeki geminin çağrı işareti), (Tehlikedeki geminin MMSI numarası)
MAYDAY
Tehlikedeki geminin adı), (Tehlikedeki geminin çağrı işareti), (Tehlikedeki geminin MMSI numarası)
MEVKİİ (Geminin mevkii) SAAT......da (Mevkinin UTC olarak zamanı)
(Kaza/tehlikenin ne olduğu)
ACİL YARDIM GEREKİYOR
(Gemideki kişi sayısı - Hava durumu, aktif olan EPRIB cihazı gibi SAR (Arama-Kurtarma) ekibine yardımcı olabilecek diğer bilgiler)
TAMAM
Tehlike Çağrısı (Distress Call) ve Mesajı Formatı

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

BURASI yelkenli tekne Spinaker, Spinaker, Spinaker,
çağrı işareti Sierra 5 Lima 1 2, 278054321
MAYDAY
278054321, Spinaker, çağrı işareti Sierra 5 Lima 1 2
MEVKİ 450 36' Kuzey 0130 32' Doğu SAAT 0545 UTC DE
Direk kırıldı ve makinemiz kayalık bir sahilde karaya oturmamızı engelleyecek kadar güçlü değil
ACİL YARDIM GEREKİYOR
Teknede 5 kişi var ve kuvvetli rüzgar nedeniyle teknede yaklaşık iki sıfır dakika kalabiliriz
TAMAM
Tehlike Çağrısı (Distress Call) ve Mesajı Örneği

Eğer bir Tehlike Çağrısı ve Mesajı önceden gönderilmiş ise, tehlike mesajı MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY ile değil sadece MAYDAY ile başlamalıdır.
Üç çeşit Tehlike Uyarısı (Distress Alert) vardır.

Tanımlanmamış Tehlike Uyarısı (Undesignated Distress Alert)

Bu tip uyarı koruma kapaklı bir veya birkaç butona kısa bir süre (genellikle 5 saniye) basılarak yapılır.
Aşağıdaki nedenlerden dolayı tam bir uyarı mesajı düzenlemek için zaman olmadığında gönderilir:
 • Gönderilecek mevki ve zaman bilgisi kontrol edilmemiş ve doğru bir şekilde güncellenmemiştir,
 • Uyarıda tehlikenin türü ile ilgili bilgi yoktur ("Tanımlanmamış'' ibaresi gönderilir).

MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulama

 1. Gerekiyorsa ON/OFF düğmesine basarak DSC cihazını devreye alın.
 2. Koruma kapağını kaldırın ve turuncu tuşa 3 saniye süreyle basın.
 3. Tehlike, sesli bir şekilde duyulacaktır.
 4. Tehlike mesajı bu şekilde devamlı bir tonla gönderilir.
 5. Tehlike uyarısı onayı için bekleyin ve mayday prosedürüne başlayın. Elle durdurulmadığı, CANCEL tuşuna basılmadığı veya cihaz devreden çıkarılmadığı sürece tehlike mesajı onayı alınana kadar her 3½-4½ dakikada bir otomatik olarak tehlike çağrısı tekrarlanacaktır.Tanımlanmış Tehlike Uyarısı (Designated Distress Alert)

Bu uyarı DSC Kontrolörün tehlikenin türü ile ilgili daha fazla bilgiyi içerecek şekilde programlanması ve gerektiğinde zaman ve mevki bilgisinin elle güncellenmesi için yapılır. Tanımlanmış Tehlike Uyarısı, programlama işleminden sonra bir veya bir kaç butona 5 saniye boyunca basılarak yayınlanır.
Uluslararası tanımlanmış Tehlike Türleri aşağıdadır:
 • Yangın / Patlama (Fire/Explosion)
 • Su alma (Flooding)
 • Çatışma (Collision)
 • Karaya oturma (Grounding)
 • Yalpaya düşme / Alabora olma (Listing/Capsizing)
 • Batma (Sinking)
 • Hareketten sakıt olma ve sürüklenme (Disabled & Adrift)
 • Gemi terk (Abandoning)
 • Denize adam düştü (Man overboard)
 • Tanımlanmamış (Undesignated) - henüz hazırlanmamış Tanımlanmamış Tehlike Uyarısı (Undesignated Distress Alert) ile aynı

MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulama

 1. Gerekiyorsa ON/OFF düğmesine basarak cihazı devreye alın.
 2. Menü düğmesine basın.
 3. Yukarı-aşağı tuşlara basarak SELECT MENU den DSC CALL konumunu seçin.
 4. Seçilmiş olan DSC CALL çubuğu yandığında OK tuşuna basın.
 5. SELECT TYPE OF CALL penceresinde DISTRESS i seçin.
 6. Bir soraki pencerede ALERT i seçin.
 7. SELECT NATURE OF DISTRESS penceresi açıldığında yukarı-aşağı tuşlarını kullanarak uygun tehlike türünü seçin.
 8. POS. AND TIME OF POSITION penceresi açıldığında CHANGE tuşunu ve numerik tuşları kullanarak tehlike mevkisini ve zaman bilgisini düzenleyebilirsiniz. Tehlike mevkisini bilmiyorsanız UNKNOWN konumunu seçin.
 9. Yaptığınız ayarları OK tuşu ile onaylayın.
 10. Koruyucu kapağı kaldırın ve kırmızı DISTRESS düğmesine 3 saniye süreyle basın.
 11. Bu işlemin sonunda ekranda DISTRESS CALL IS IN PROGRESS (Tehlike Çağrısı Yürürlükte) ibaresi görünecektir.
 12. DSC MF/HF tehlike çağrısını gönderdikten sonra, DSC alıcı AWAITING DSC ACKNOWLEDGEMENT (DSC onay bilgisi bekleniyor) konumuna geçer.
 13. Onay bilgisi alınana kadar DSC uyarısının gönderilme işlemi 3½-4½ dakikada bir tekrarlanır.Mayday Aktarımı (Mayday Relay) (MF)

Ancak aşağıdaki durumlar bir istasyon tarafından öğrenildiğinde kullanılan bir yayın türüdür:
 • Başka bir kişi/gemi Tehlike içindedir ve kendisi Tehlike Uyarısı gönderebilecek durumda değildir, örneğin gece kırmızı işaret fişeği görülür veya
 • Tehlike Uyarısı CRS tarafından onaylanmamıştır, uyarının ardından ilgili telsiz telefon veya teleks frekanslarında bir haberleşme sağlanamıyordur ve DSC tehlike çağrısı kesilmiştir.
MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
BURASI (Geminin adı 3 kez tekrarlanır), (Geminin Çağrı işareti), (Geminin MMSI numarası),
İZLEYEN MAYDAY (Tehlikedeki geminin adı), (Tehlikedeki geminin çağrı işareti), (Tehlikedeki geminin MMSI numarası) DEN/DAN ALINDI
MESAJ BAŞLIYOR
(tehlikedeki gemiden alınan mesaj veya tehlike hakkındaki detaylar)
MESAJ SONA ERDİ
TAMAM
Mayday Aktarımı Çağrısı (Mayday Relay Call) ve Mesajı Formatı

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

BURASI Feribot Cathrine, Cathrine, Cathrine,
Sierra November Golf Charlie, 261431000
İZLEYEN MAYDAY 278054321'DEN ALINDI:
MAYDAY
Spinaker, çağrı işareti Sierra 5 Lima 1 2, 278054321,
MEVKİ 45 0 36' Kuzey 0130 32' Doğu SAAT 0545 UTC DE
Direk kırıldı ve makinemiz kayalık bir sahilde karaya oturmamızı engelleyecek kadar güçlü değil
ACİL YARDIM GEREKİYOR
Teknede 5 kişi var ve kuvvetli rüzgar nedeniyle teknede yaklaşık iki sıfır dakika kalabiliriz
TAMAM
Mayday Aktarımı Çağrısı (Mayday Relay Call) ve Mesajı Örneği

Bir DSC Tehlike Uyarısı (Distress Alert) alındığında, CRS tarafından hemen bir DSC alındı onayı (DSC acknowledgement) verilmelidir. Eğer DSC Uyarısı alındı onayı gelmezse, mesaj her 4,5 dakikada bir DSC Kontrol Ünitesi tarafından tekrarlanacaktır. Yayının tekrarı, önce Tehlike Uyarısını (Distress Alert) iptal edip DSC Kontrol Ünitesini yeniden programladıktan sonra 5 saniye boyunca Tehlike (Distress) düğmesine basarak elle de yapılabilir. Bir DSC Tehlike Uyarısı alındı onayı (DSC Distress Alert acknowledgement) yayınlandığında, bu yayın otomatik olarak Uyarının tekrarlanmasını engeller. Alındı onayı aşağıdaki bilgileri içerir:
 • Onay işlemini yapan CRS nin MMSI numarası,
 • Tehlikedeki istasyondan alınan Tehlike Çağrısının Tamamı.
2181 kHz frekansında müteakiben yayınlanan herhangi bir RT Tehlike Mesajı, hem CRS hem de CRS nin kontrol sahası civarında bulunan tüm gemiler tarafından sesli olarak onaylanır.

Tehlike Aktarımı (Distress Relay) (HF)

Ancak aşağıdaki durumlar bir istasyon tarafından öğrenildiğinde kullanılan bir yayın türüdür:
 • Başka bir kişi/gemi Tehlike içindedir ve kendisi Tehlike Uyarısı gönderebilecek durumda değildir, örneğin gece kırmızı işaret fişeği görülür veya
 • Tehlike Uyarısı CRS tarafından onaylanmamıştır, uyarının ardından ilgili telsiz telefon veya teleks frekanslarında haberleşme sağlanamıyordur.
Not: Tehlike Aktarımı Çağrısı CRS ye veya RCC ye adreslenmelidir.

MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulamaBir Tehlike Uyarısının (Distress Alert) Alınması (MF)

2187.5 kHz frekansında bir Tehlike Uyarısı alınmasının ardından ilgili telsiz telefon veya teleks frekansında Tehlike Mesajı dinlenmelidir. Daha sonra bir CRS nin bu çağrıyı onaylamasını ve ardından ilgili telsiz telefon veya teleks frekansında sesli haberleşme yapılmasını bekleyin. Eğer geminiz yardım edebilebilecek durumda ise, RT 2182 kHz frekansından çağrıyı onaylayın.
Bir Tehlike Uyarısının ardından 2182 kHz de RT yayını yapılmıyorsa veya başka bir istasyondan onay gelmiyorsa, bu çağrıya telsiz telefonla 2182 kHz frekansında onay göndererek aynı frekansta sesli haberleşmeye devam edin ve sahil makamlarını konu hakkında bilgilendirmeye çalışın.

MAYDAY
(Tehlikedeki geminin MMSI numarası), (Tehlikedeki geminin adı 3 kez tekrarlanır), (Tehlikedeki geminin çağrı işareti)
BURASI (Geminin MMSI numarası), (Geminin adı 3 kez tekrarlanır), (Geminin çağrı işareti)
MAYDAY ALINDI
Bir Tehlike Çağrısının (Distress Call) RT ile alındı onayının yapılış formatı

MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulamaBir Tehlike Uyarısının (Distress Alert) Alınması (HF)

DSC den bir Tehlike Uyarısı alınmasının ardından ilgili telsiz telefon veya teleks frekansında Tehlike Mesajı dinlenmelidir. Daha sonra bir CRS nin bu çağrıyı onaylamasını ve ardından ilgili telsiz telefon veya teleks frekansında sesli haberleşme yapılmasını bekleyin. Eğer geminiz yardım edebilebilecek durumda ise en etkin yolla RCC ile irtibat kurun.
Bir Tehlike Uyarısı CRS tarafından onaylanmıyorsa ve ardından telsiz telefon veya teleks ile yayın yapılmıyorsa, DSC üzerinden CRS ye adreslenmiş Tehlike Aktarımı Çağrısı (Distress Relay Call) gönderin.

MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulamaTelsiz telefonda (RT) haberleşmenin kontrol edilmesi

Tehlike esnasında ilgili telsiz telefon (RT) frekanslarında otomatik olarak sessizlik yürürlüğe girer. Dolayısıyla telsiz haberleşmesinin kontrol edilmesi gerekir. Kontrol işlemi, bu kanaldaki bütün istasyonlarca sesli haberleşmede bazı işlem kelimeleri kullanılarak yapılır.
SESSİZLİK MAYDAY (SEELONCE MAYDAY), frekansın sadece tehlikedeki gemi ve cevap veren makam (ve acil duruma yardım eden ve yardım isteyen diğer gemiler) tarafından kullanılabileceği anlamına gelir. Başka bir gemi tarafından tehlike haberleşmesinin engellenmesi durumunda cevap veren makam tarafından kullanılır.
SESSİZLİK TEHLİKE (SEELONCE DISTRESS), frekansın sadece tehlikedeki gemi ve cevap veren makam (ve acil duruma yardım eden ve yardım isteyen diğer gemiler) tarafından kullanılabileceği anlamına gelir. Başka bir gemi tarafından tehlike haberleşmesinin engellenmesi durumunda herhangi bir gemi tarafından kullanılır.
PRUDONCE, frekansın aynı zamanda kısıtlı telsiz çalışmasında da kullanılabileceği anlamına gelir. İlk tehlike sorunları giderildiğinde ve tehlikenin kısa zaman içinde sonlandırılamayacağı tahmin edildiğinde cevap veren makam tarafından kullanılır.
SESSİZLİK BİTTİ (SEELONCE FEENEE), tehlikenin giderildiği ve normal telsiz çalışmasına dönülebileceği anlamına gelir. Çoğu durumda bu uygulama CRS tarafından kullanılır.
Telsiz haberleşmesini kontrol etmek için kullanılan bütün mesajların formatı aynıdır. Sadece farklı durumlarda değişik işlem kelimeleri kullanılır.

MAYDAY
TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR
BURASı (Geminin veya cevap veren makamın adı 3 kez tekrarlanır)
(UTC olarak tarih ve saat)
(Tehlikedeki geminin adı), (Tehlikedeki geminin çağrı işareti), (Tehlikedeki geminin MMSI numarası)
(işlem kelimesi)
BİTTİ
Telsiz haberleşmesini kontrol etmek için kullanılan Çağrı ve Mesaj Formatı

MAYDAY

TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR
BURASI RCC KOPER, RCC KOPER, RCC KOPER
21 Kasım Saat 0615 UTC
Spinaker, çağrı işareti Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

SESSİZLİK BİTTİ (SEELONCE FEENEE)

BİTTİ
Tehlikenin bittiğini anons eden bir Çağrı ve Mesaj Örneği

Yanlış Uyarının (False Alert) İptali

Eğer bir Tehlike Uyarısı hatalı yayınlandı ise Cancel veya Stop tuşlarına basarak veya MF/HF DSC telsiz kapatılarak (bir kaç saniye sonra tekrar açılmalıdır) Uyarının tekrarlanması önlenmelidir. Uyarının yanlışlıkla gönderildiği ve bu yüzden iptal edildiği ilgili RT frekansından bütün istasyonlara sesli olarak yayınlanmalıdır.

TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR

BURASI (Geminin adı 3 kez tekrarlanır), (Geminin çağrı işareti), (Geminin MMSI numarası),
MEVKİ (Geminin mevkisi) SAAT (UTC olarak mevkinin konulduğu saat) DA

(Yapılan tehlike uyarısının UTC olarak tarih ve saati) TARİH SAATLİ TEHLİKE UYARIMI İPTAL EDİNİZ

BİTTİ
Yanlış Tehlike Uyarısı Çağrı ve Mesajının İptal Formatı

TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR

BURASI Spinaker, Spinaker, Spinaker, çağrı işareti Sierra 5 Lima 1 2, 278054321
MEVKİ 450 36' Kuzey 0130 32' Doğu SAAT 0550 UTC de

21 Kasım Saat 0545 UTC tarih saatli TEHLİKE UYARIMI İPTAL EDİNİZ

TAMAM
Yanlış Tehlike Uyarısı Çağrı ve Mesajının İptal Örneği