Tavallisesti päätelaite on yhdistetty ulkoiseen GPS-vastaanottimeen. Tämä on erittäin tärkeää, koska laite käyttää paikkatietoa nykyisen NAVAREAn määritykseen. Vain nykyisen NAVAREAn SafetyNET EGC -viestit tulostetaan. LisäNAVAREA syötetään 24 tunnin sisään uudelle NAVAREAlle saapumisesta. EGC-järjestelmä mahdollistaa lähetyksen myös pyöreälle ja neliön muotoiselle alueelle, joka ei rajaudu yhden NAVAREAn alueelle. Tällaisessa tapauksessa alueen satelliitit välittävät viestin ja päätelaite tulostaa viestin, jos se on ilmoitetun alueen sisällä.

circular


rectangular
SafetyNET viestien välitys neliön muotoiselle alueelle.

Jos automaattinen paikan päivitys ei onnistu, sinun tulee syöttää paikka käsin. Tämä on tärkeää viestien vastaanoton kannalta, koska tuoreen paikkatiedon puuttuessa päätelaite ilmoittaa paikan olevan kelpaamaton. Jos paikkatietoa ei hyväksytä, kaikki satelliitin lähettämät EGC SagetyNET -viestit printataan, myös muilta kuin nykyiseltä NAVAREAltasi. Tämä tuottaa sellaisen määrän epäolennaista tietoa, että on mahdollista olennaisenkin tiedon jäädä huomiotta.

Invalid Position
Paikkatieto ei kelpaa (invalid).

Paikan käsin päivitys tulee tehdä vähintään 4 tunnin välein.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM