MSI -viestien vastaanotto INMARSAT EGC -järjestelmällä riippuu joistain päätelaitteen asetuksista. Nämä asetukset tehdään Inmarsat -ohjelmistolla, joka voidaan näyttää päätelaitteen näytöllä. Inmarsat C -terminaali selitettiin Inmarsat -luvussa. Seuraavat asiat tulisi ohjelmoida ohjelmistolla ja ne voivat vaikuttaa viestien vastaanottoon:
  • Paikkapäivityksen aika ja paikka,
  • Satelliitti, johon haluamme kirjautua "log on",
  • Laitteen ohjelmointi suhteessa valittuihin viestityyppeihin,
  • Laitteen ohjelmointi suhteessa valittuun rannikkoalueeseen (jos olennaista),
  • Laitteen ohjelmointi suhteessa valittuun ja lisänä olevaan NAVAREAan
EGC MSI -viestejä lähetetään NAVAREA ja METAREA -alueille. Jokaisen alueen MSI -tietojen keräyksestä ja lähetyksestä vastaa oma koordinaattorinsa. Lähetykset tehdään alueittain. Vastaanotin määrittelee paikan perusteella näytetäänkö vastaanotettu viesti.

Kaikkia satelliitteja ei käytetä yhden alueen viestien lähetykseen, joten on tärkeää kirjautua oikeaan satelliittiin. Tiedot satelliittien alueista löytyvät ALRS Vol.5 -kirjasta (katso liite, Map of coverage Inmarsat satellites and NAVAREAs and Transmission schedule for EGC messages).

Myös INMARSAT -päätelaitteella voidaan valita viestityypit, jotka haluaa vastaanottaa, katso kuva alla. Ei-valittuna olevia viestityyppejä ei näytetä vastaanoton jälkeen. Joitain viestityyppejä ei voi jättää valitsematta. esim merenkulkuvaroitukset, säävaroitukset ja SAR -viestit.

EGC setup menu
Viestityyppien valintaruutu Inmarsat päätelaitteella.

Joillain rannikkoalueilla ei ole navtex -järjestelmää (Australia). Näillä alueilla on mahdollista käyttää EGC -järjestelmää MSI-viestien vastaanottoon. NAVAREA on mahdollista jakaa alueisiin, jotta alueet eivät kasva liian suuriksi. Nämä alueet taas on mahdolista valita laitteella, jos ne ovat olennaisia viestien vastaanottoon. Vain valittujen aluiedien viestit näytetään.

navarea
SafetyNET -järjestelmän osalueiden käyttöesimerkki.

Saattaa myös käydä niin, että päätelaite estää viestien näytön ollessasi hyvin lähellä NAVAREAn rajaa. Tämän vuoksi on mahdollista valita lisäNAVAREA. Pidä mielessä myös, että olet kirjautuneena oikeaan satelliittiin. Tarvittaessa kirjaudu lähetyksen ajaksi toiseen satelliittiin vastaanottaaksesi viestin.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM