Viestin muoto tulee määritellä ennen viestin kirjoittamista. Valikkopalkissa on kaksi muotoa valittavana 'File'-valikosta, TELEXi tai ASCII. TELEXistä kerrotaan seuraavassa kappaleessa.
Lähettäessäsi TELEXiä sinun tulee valita TELEX. Kaikissa muissa tapauksissa sinun tulee valita ASCII. Näiden kahden vaihtoehdon avulla valitset järjestyksen, kuinka merkit rakentuvat viestissäsi. Kaikki viestit rakentuvat digitaalisesta tiedosta. Tapa kuinka jokainen merkki rakentuu on erilainen TELEX- ja ASCII-järjestelmissä. Lähes kaikissa viestityypeissä käytetään ASCII-protokollaa poislukien TELEX joka käyttää TELEX-protokollaa.
Kun viesti on kirjoitettu se voidaan lähettää joko välittömästi tai se voidaan tallentaa myöhempää lähetystä varten. Muokkausohjelmaa käytetään viestien kirjoittamiseen tai valmiin viestin tarkastamiseen. Muokkausohjelmassa on useita erilaisia toimintoja: Kopio, Liitä, Siirrä, Korvaa, Poista, Tulosta, jne... Näitä toimintoja voidaan käyttää painamalla yhtäaikaisesti näppäinyhdistelmiä. Nämä näppäinyhdistelmät löytyvät käyttöoppaasta. Simulaattorissa ei kaikki tekstinkäsittely-valikon toiminnot ole mahdollisia, toisin kuin oikeissa laitteissa.

Harjoittele Inmarsat-C simulaattorillaASCII-viestin kirjoitus:
  • Valitse nuolinäppäimiä käyttäen 'File' näytön yläosassa olevasta valikkorivistä ja paina 'Enter'
  • Valitse 'New ASCII' nuolinäppäimiä käyttäen ja paina 'Enter.
  • Teksti voidaan kirjoittaa näppäimistöllä kursorin vilkkuessa tekstikentän yläosassa.
  • Kun teksti on valmis voidaan yhdistää välittömästi (Alt,T -yhdistelmällä, jolla päästään suoraan lähetys-valikkoon) tai tallentaa viesti (Alt,F,S -yhdistelmällä jolla päästään talleta-valikkoon.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM