Kun viesti on luotu ja se halutaan lähettää tietylle vastaanottajalle tiettyyn osoitteeseen, täytyy eritellä millainen viesti on kyseessä (esim. faksi, sähköposti, TELEXi, jne...) Myös vastaanottajan osoite täytyy tietää, esim. faksinumero. Käyttäjän täytyy myös valita muodostuuko jokainen merkki 5, 7 vai 8 tavusta. Mitä enemmän tavuja on merkeissä sitä suurempi on viestin tavujen määrä sekä lähetyskustannukset. Viestikeskuksen käyttöoppaasta löytyy tietoa siitä kuinka monta tavua per merkki tulee käyttää, myös maa-asemalta (LES) saa kyseisen tiedon. Jotkut erikoismerkit eivät ole 5-tavuisten merkkien ryhmässä (ITA-2-aakkoset) esim. @. Esimerkiksi sähköpostia lähetettäessä 5-tavun formaatilla, käyttäjän tulee korvata erikoismerit jotka eivät ole ITA-2-aakkosissa merkkiyhdistelmällä jotka järjestelmä tunnistaa, esim. valter_suban@gmail.com, tulee kirjoittaa: valter(u)suban(a)gmail.com. Kaikki edellämainitut seikat voidaan luoda viestikeskuksen osoitekirjaan. Osoitteet voidaan tallentaa (max. 100 osoitetta) joten seuraavan kerran lähetettäessä viestiä samaan osoitteeseen täytyy vain valita osoitekirjasta vastaanottaja.

Harjoittele Inmarsat-C simulaattorilla

Tietojen lisääminen osoitekirjaan:
  • Paina F3 päästäksesi osoitekirjaan tai paina yhdistä ja välilyönti (Alt,T,välilyönti) osoitekenttään päästäksesi osoitekirja-ikkunaan.
  • Valitse 'New' valikkopalkista käyttämällä nuolinäppäimiä ja 'Enteriä'.
  • Kirjoita vastaanottaja (esim. Faksi Merenkulku Instituutti) ja paina 'Enter'.
  • Valitse 'Faksi" käyttämällä nuolinäppäimiä ja paina välilyöntiä.
  • Mene numerokenttään nuolinäppäimiä käyttäen ja syötä numero 31562446601 (faksi numero (0)562-446601 Hollantiin, maakohtainen suuntanumero 31).
  • Valitse tavumäärä (esim. 7 tavua) joka merkille nuolinäppäimillä ja paina välilyönti.
  • Mene 'OK' nuolinäppäimiä käyttäen ja paina 'Enteriä'.
  • Näin osoitetieto tallentuu ja se voidaan valita valitsemalla 'Select' valikkopalkista nuolinäppäimiä käyttäen ja painamalla 'Enteriä'.

Talletettu osoite voidaan poistaa osoitekirjasta käyttämällä nuolinäppäimiä ja valitsemalla 'Erase' valikkopalkista ja painamalla 'Enter'.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM