NAVTEX je informacijski sistem za oddajanje MSI obvestil (Maritime Safety Information - pomorska varnostna obvestila - to so navigacijska opozorila, meteorološka opozorila in napovedi ter nujna obvestila) in za njihovo avtomatsko sprejemanje.

NAVTEX obvestila se oddajajo preko (Radio Telex) oddajnikov obalnih postaj na NAVTEX frekvencah:

 • 518 kHz MF (srednja frekvenca) - MSI obvestila se oddajajo v angleščini - znana so kot Mednarodni NAVTEX in/ali
 • 490 kHz MF - MSI obvestila in/ali druga lokalna obvestila se oddajajo v lokalnem jeziku in so namenjena manjšim plovilo - znana so kot Nacionalni NAVTEX in/ali
 • 4209,5 kHz HF (visoka frekvenca) - uporablja se v ekvatorialnem pasu, kjer je sprejem na MF otežen.

NAVTEX se uporablja za oddajanje MSI obvestil plovilom v priobalnih vodah (v oddaljenosti približno 400 NM od oddajnika obalne postaje). Področje, ki ga pokriva NAVTEX, je lahko

 • zmanjšano, da se s tem izogne interferenci med oddajniki, npr. obalna postaja Oostende (Belgija) pokriva področje 50 NM, ali
 • povečano, da se s tem zagotovi oddajanje sporočil v celotnem priobalnem področju, npr. obalna postaja Azori (Portugalska) pokriva področje 640 NM,

z uravnavanjem oddajne moči, saj je doseg oddajanja na MF odvisen predvsem od oddajne moči.

Interferenci med oddajniki pa se ni možno povsem izogniti samo z uravnavanjem oddajne moči. Oddajniki si frekvenco časovno delijo. Vsaka obalna postaja ima za svoje oddajanje desetminutni časovni interval, ki se ponovi vsake štiri ure. V primeru, da mora obalna postaja nujno obvestilo oddati izven svojega določenega časovnega intervala, se mora za to dogovoriti z bližnjo obalno postajo, kateri je dodeljen trenutni časovni interval. Na ta način obalni postaji poskrbita, da ne pride do interference.

Navtex receiver NAV 6

NAVTEX sprejemnik

Oddano MSI obvestilo sprejme NAVTEX sprejemnik, ki je sestavljen iz:

 • radijskega sprejemnika, ki je fiksno nastavljen na NAVTEX frekvence (lahko je enofrekvenčni ali dvofrekvenčni - dvofrekvenčni radijski sprejemnik omogoča sprejem MSI obvestil na frekvencah 518 kHz in 490 kHz, ne da bi ga zato bilo potrebno prenastavljati),
 • procesorja radijskega signala,
 • majhne tipkovnice (za nastavljanje in uporabo NAVTEX sprejemnika),
 • zaslona in/ali tiskalnika (za prikaz in/ali izpis sprejetih MSI obvestil),
 • spominske enote za shranjevanje sprejetih MSI obvestil in
 • antenskega sistema.

Zahteve SOLAS konvencije

SOLAS plovila morajo imeti dvofrekvenčni NAVTEX sprejemnik kjer je poleg MSI obvestil na 518 kHz mogoče sprejemati tudi MSI obvestila na 490 kHz. Lahko pa imajo tudi dva enofrekvenčna NAVTEX sprejemnika, ki sta nastavljena na različni frekvenci. NAVTEX sprejemnik mora vsebovati (za prikaz ali izpis sprejetih MSI obvestil):

 • vgrajen tiskalnik ali
 • svoj zaslon in izhodna vrata za tiskanje ali
 • povezavo z navigacijskim sistemom plovila.

Ne-SOLAS plovila imajo lahko samo en enofrekvenčni NAVTEX sprejemnik. Uporabnik lahko prenastavi NAVTEX sprejemnik na 490 kHz za sprejem MSI obvestil ob predvidenem času oddajanja na tej frekvenci, po sprejemu MSI obvestila pa NAVTEX sprejemnik prenastavi nazaj na 518 kHz.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM