Tako kot vsak voznik avtomobila potrebuje vozniško dovoljenje, tudi radiooperaterji potrebujejo izpit za upravljanje z VHF radijsko postajo. Oseba, ki uporablja VHF radijsko postajo in pluje v GMDSS področju plovbe A1, mora imeti potrdilo o uposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo.

VHF GMDSS tečaj je razdeljen na več poglavij. Prvo poglavje obravnava osnove sistema GMDSS, ostala poglavja pa so posvečena teoriji in upravljanju z GMDSS komunikacijskimi napravami, ki so potrebne v GMDSS področju plovbe A1. Omenjene naprave so:

  • VHF radijska postaja,
  • NAVTEX sprejemnik (NAVigational TELex sprejemnik),
  • EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon - satelitska radijska boja za določanje pozicije v stiski),
  • SART (Search And Rescue [Radar] Transponder - radarski transponder za iskanje in reševanje),
Poglavje Napajanje obravnava baterijsko napajanje zgoraj naštetih naprav.

Vsako poglavje je dopolnjeno s kvizom, ki vam pomaga ovrednotiti pridobljeno znanje.

Tečaj za upravljanje z VHF GMDSS postajo ima tudi slovar. Obrazložitve vseh besed v slovarju so vam na voljo s klikom na povezane besede v celotnem tečaju, npr. GMDSS.

Tečaj vključuje tudi simulator VHF radijske postaje.

Simulator se bo pojavil avtomatsko v posebnem oknu, ko boste napredovali skozi tečja. Lahko pa ga kadarkoli odprete s funkcijo "Skok na" v zgornjem ali spodnjem desnem kotu spletne strani ali preko spletne strani "GMDSS >> SRC Oris poglavij".

Namen simulatorja je postaviti učenca v aktivno vlogo. Simulator je na voljo v ločenem oknu brskalnika, kar omogoča učencu spremljanje tečaja v enem oknu brskalnika in vajo na simulatorju v drugem oknu brskalnika. Učenci lahko torej vadijo in preverjajo svoje znanje na simulatorju ne da bi pri tem prekinili potek tečaja.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM