Simplex način omogućuje prijem i predaju samo na jednoj (uvijek istoj) frekvenciji. Takav način komunikacije onemogućuje istovremeni prijem i predaju. To se može izvesti jedino naizmjenice. Emitiranje na simplex kanalu čuju sve radio postaje u dometu, zbog čega je privatnost komunikacije na tim kanalima nemoguća. Simplex kanali su namijenjeni pozivima pogibelji, pozivima hitnosti, sigurnost i rutinskim pozivima, komunikacija sa lučkim službama i komunikaciji plovilo - plovilo. Simplex kanali su npr. VHF CH 12 i VHF CH 16.
Postavite kurzor na plovilo ili na obalnu postaju i provjerite, tko čuje poruku izabrane postaje.

Duplex kanali se obično upotrebljavaju za komunikaciju među plovilima i obalnim postajama, za micanje brodova i ostale lučke operacije. Emitiranje sa plovila na duplex kanalima čuju samo obalne postaje, dok emitiranje obalnih postaja na duplex kanalima čuju sva plovila. Primjer: VHF CH 23 namjenjen je određenim postajama, koje emitiraju na frekvenciji 161,75 MHz a primaju na frekvenciji 157,15 MHz. To znači, da dvije obalne postaje ne mogu međusobno komunicirati na VHF CH 23, što je sasvim opravdano, jer nema nikakve potrebe po takvom načinu komunikacije. VHF postaje na plovilima emitiraju na frekvenciji 157,15 MHz a primaju na frekvenciji 161,75 MHz. Kako obalne postaje, tako ni plovila ne mogu međusobno komunicirati na VHF CH 23, što je također opravdano, jer taj kanal nije ni predviđen za kominikaciju među plovilima. Duplex kanali omogućuju istovremeno emitiranje i primanje, kao što je to slučaj u običnoj telefoniji, ali za takav način komuniciranja treba imati VHF radio postaju sa dvije antene ili specialni duplex filter, kojega uobičajeno imaju samo veća plovila.
Postavite kurzor na plovilo ili na obalnu postaju in provjerite, tko čuje poruku sa izabrane postaje.

Duplex kanali namijenjeni su privatnosti pri osobnim i komercialnim porukama, kada je potreban način komunikacije sličan telefonskom.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM