DSC poruka pogibelji, poruka hitnosti, poruka sigurnosti i rutinska poruka VHF CH 70 služi isključivo slanju/primanju DSC poruka pogibelji, hitnosti, sigurnost i rutinskih poruka. VHF CH 70 nije dozvoljeno upotrebljavati za govornu komunikaciju, što nam onemogućuje i sam komunikacijski uređaj.

RT poruka pogibelji, poruka hitnosti, poruka sigurnosti i rutinska porukaVHF CH 16 služi isključivo govornom slanju/primanju poruka pogibelji, hitnosti, sigurnost i rutinskih poruka.

Javna korespondencija - obalna postaja VHF kanali upotrebljavaju se za komunikaciju među plovilima i telekomunikacijskim sustavima na kopnu, za testiranje radio postaja, za emitiranje vremenske prognoze i navigacijskih upozorenja, koordinaciju akcije spašavanja (usklađivanje pomorske i medicinske pomoći)...

Obalna straža (CG - Coast Guard) - VHF kanali pružaju jednake mogućnosti kao obalne postaje, osim, da ne mogu proslijeđivati komunikaciju među plovilima i telekomunikacijskim mrežama. Obalna straža obično djeluje na područjima gdje nema obalnih postaja.

Lučke službeVHF kanali se upotrebljavaju za komunikaciju sa lučkim službama, pilotskim plovilima, remorkerima..., koje međunarodnom kraticom nazivamo VTMS (Vessel Traffic Management Services - Služba nadzora i vođenja plovidbe).

Plovilo - ploviloVHF kanali koji se upotrebljavaju za komunikaciju među plovilima na moru.

Međusobna komunikacija na brodu VHF kanali se upotrebljavaju za komunikaciju među ručnim VHF radio postajama na istom plovilu.

marineVHF kanali se upotrebljavaju za komunikaciju s marinama zbog provjere slobodnih vezova, dozvole za uplavljavanje, provjere ponude u marini... Marine na Jadranu upotrebljavaju VHF CH 17.

MSI poruke (MSI - Maritime Safety Information - pomorske obavijesti sigurnosti) – to su navigacijska upozorenja, meteorološka upozorenja i prognoze te hitne poruke. Obično se MSI poruke emitiraju govorno sa obalnih postaja ili obalne straže na njihovim radnim kanalima u javno objavljenim terminima ili nakon predhodne DSC poruke na VHF CH 70.

Obalna postaja

Radni VHF kanali

UTC

Ljetno lokalno vrijeme na Jadranu

Koper RCC 07 - -
Rijekaradio 24 0535,1435,1935 0735,1635,2135
Splitradio 07,21,23,81 0545,1245,1945 0745,1445,2145
Dubrovnikradio 04,07 0835,1435,2035 1035,1635,2235
Trieste 25 0135,0735,1335,1935 0335,0935,1535,2135
Venezia 26,27 0135,0735,1335,1935 0335,0935,1535,2135
Ancona 25 0135,0735,1335,1935 0335,0935,1535,2135
Pescara 26 0750,1350,1950 0950,1550,2150
Bari 26,27 0135,0735,1335,1935 0335,0935,1535,2135

MSI poruke na Jadranu

Na istočnoj jadranskoj obali neprekidno se emitiraju govorne vremenske prognoze za područje hrvatskog obalnog mora na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku. Vremenska prognoza emitira se cijele godine, svakih 10 minuta na kanalima koji su za to predviđeni. Snimljena vremenska prognoza obnavlja se u 0700, 1300 i 1900 lokalnog vremena.Vremenska prognoza sadrži kratko trenutno izvješče o vremenskim uvjetima, kratku prognozu za sljedečih 24 sata i izvješče o zračnom tlaku.

VHF kanal

Područje prognoze

73 sjeverni Jadran / Istra
69
sjeverni Jadran
67
srednji Jadran
73
južni Jadran

Neprekidno govorno emitiranje vremenske prognoze na Jadranu

SAR (Search And Rescue - traganje i spašavanje) - VHF kanali upotrebljavaju se pri akcijama traganja i spašavanja i u slučaju zagađenja mora.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM