SART bir emniyet cihazı olduğundan, en az ayda bir , aşağıdaki şekilde kontrol edilmelidir:

  1. Muhafazanın üstünde kırık olup olmadığını gözle kontrol edin.
  2. Eğer SART açık bir yerde monte edilmişse, muntazam olarak temizlemeniz tavsiye olunur.
  3. Eğer SART beraberinde direği de varsa, direğin normal kullanılıp kullanılamayacağını kontrol edin.
  4. El incesinin düzgün bir şekilde roda edildiğini ve SART a bağlı olduğunu görün.
  5. Batarya son kullanma tarihi etiketine bakarak, kalan sürenin bir sonraki yolculuğu da kapsayacağından emin olun.
  6. SART ın fonksiyon/işlevsellik testini yapın. SART üzerindeki svici TEST durumunda tutun (bunu nasıl yapacağınız, SART modeline bağlıdır). Bunu en çok 10 saniye yapın ve geminin X-bant Radar anteninden en az 15 metre uzakta olun. SART cihazı, uygun sesli ve ışıklı uyarıları vermelidir (SART modeline bağlı). Geminin X-band Radar ekranında, bütün ekranı kaplayan içiçe daireler görünmesi gerekir. Test tamamlanınca, SART üzerindeki svici, SAFE/OFF durumuna geri getirin (Nasıl yapılacağı, SART modeline bağlı). Bu SART testi, çok az bir çıkış gücüyle sınırlı bir yayın mesafesi için yapılan gerçek bir uygulamadır.

SART test

SART cihazının TEST durumuna alınma örneği (UNLOCK=Kilit Açık duruma alın, sonra düğmeyi aşağı doğru bastırın ve test bitene kadar öyle tutun.)

Servis

Eğer SART, aylık kontrollardan birinde olumsuz sonuç verirse, dağıtıcısına veya yetkili servise gönderilmelidir.

Batarya son kullanma tarihi geçmişse, değiştirilmesi için yetkili servise gönderilmelidir. Son kullanma tarihine çok az kalmış veya pek az geçmişse, gemide de değiştirilebilir.

Eğer SART, acil bir durumda kullanılmışsa, yetkili servise gönderilerek bataryası değiştirilmelidir.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM