SART (Search and Rescue -Radar- Transonder) - Arama ve Kurtarma -Radar- Etkin Yansıtıcısı, tehlike uyarısı vermede yardımcı olarak kullanılan portatif bir sistemdir. Sahada bulunan gemilerin/helikopterlerin/uçakların, sadece radarlarını kullanarak kazazedeleri kolayca bulmalarını sağlar.

Gemiyi terk ederken yanınızda götürürsünüz. Deniz seviyesinden en az 1 metre yükseğe monte edilmeli ve hemen bekleme konumuna (Standby Mode) alınmalıdır. Böylece SART cihazı; SAR harekatında yer alan gemilerin/helikopterlerin/uçakların X-band Radarlarının yayınlarına hemen cevap verir. SART cihazı, cansalındaki kazazedelere, ışıklı sinyal gösterir (SART modeline bağlıdır).

SIMRAD SA50SIMRAD SA50 SART

SART örneği

Tehlike bölgesinde bulunan veya SAR harekatında görevli gemilerin/helikopterlerin/uçakların X-Band Radar yayınları (9,2-9,5 GHz) SART tarafından alındığında, cihaz Gönderme (Transpond) konumuna geçer ve cansalındaki kazazedelere, sesli ve ışıklı uyarı verir (SART modeline bağlıdır).

SART dan verilen cevap uyaranı(response), civardaki gemilerin/helikopterlerin) uçakların X-band Radarları tarafından alınır ve eşit aralıklı 12 noktadan oluşan bir hat halinde radar ekranında görünürler (bilinen tehlike paterni); ekranın merkezine en yakın nokta, SART ın mevkiidir.

Sart signal on the radar

SART ın oluşturduğu belirgin "tehlike" paterninin bir X-band Radar ekranındaki görüntüsü

X-band Radar da oluşan bu SART paterni, SART ın mevkii ile (konum B) geminin/helikopterin/uçağın (konum A) arasındaki mesafeye bağlıdır.

SART pattern

Gemi/helikopter/uçak; SART dan 1 Deniz Milinden (NM) daha uzaktaysa, 12 eşit aralıklı nokta belirir.

SART pattern

Araçlar ile SART arasındaki mesafe, 1 Deniz Milinden (NM) daha az olduğunda, noktalar, yay parçacıklarına dönüşmeye başlarlar.

SART pattern

Araçlar; SART ın bulunduğu mevkiye geldiğinde, yay parçacıkları dairelere dönüşürler.Radarda, SART tarafından X-band Radar ekranında oluşturulan ve araç (konum A) ile SART ın (konum B) arasındaki mesafeye bağlı olan paterni görünüz ve kontrol ediniz.


Radarda, aralarındaki mesafeye bağlı olarak SART (konum B) tarafından oluşturulan paternin helikopter X-band Radar ekranındaki (konum A) görüntüsünü inceleyiniz.

Bir SART sinyali alındığında yapılacak işler

X-band Radar ekranında SART paternini gören birisi, şunları yapmalıdır:

  • En yakındaki MRCC yi veya SRC yi en kısa zamanda bilgilendirir. (MRCC, SAR harekatını kontrol eder ve harekatın etkin bir biçimde sürdürülmesini sağlar)
  • Kazazedelerle VHF Kanal 16 da (VHF CH 16) temas kurmaya çalışır. (kazazedelerde VHF el telsizleri bulunabilir)
  • SART ın yerini gözle tayin etmeye çalışır. (mümkünse)
  • SART mevkiinde bir can salı aramak üzere rota değiştirir. (mümkünse)

SART ın doğru uygulaması

Azami teşhis mesafesini sağlamak için, SART cihazı, deniz seviyesinden dikey olarak en az 1 metre yüksekte bulunmalıdır. Yüksekliğin artışı, teşhis mesafesini de arttırır. Bunun nedeni, yaydığı radyo dalgaları, ufuk çizgisi boyunca yayılırlar.

SART ın önünde engelleyici madeni bir cisim veya şişirilebilen bir radar yansıtıcısı olmamalıdır.

Eğer SART, deniz seviyesinden en az 1 metre yükseğe konmuşsa ve geminin X-bant Radarı, deniz seviyesinden en az 15 metre yüksekte ise; 5 Deniz Mili (NM) kadar bir teşhis mesafesi mümkündür. 1000 metre veya daha yüksek bir irtifada uçan bir helikopter veya uçağın durumunda ise, teşhis mesafesi yaklaşık 40 Deniz Mili (NM) olur.

SART ı deniz seviyesinden 1 metre yukarıya konumlandırmak için, beraberinde bir de teleskopik bir küçük direk bulunur (dıştan montaj). SART, bir el incesi veya bir destek bandı kullanılarak, salın içinde de monte edilebilir.(İçten montaj).

SART cihazına bağlı küçük bir el incesi vardır; bununla cihaz, sala bağlanır ve suya düşecek olursa, bununla tekrar sala alınabilir.

SART Mounting

SART ın uygulanışı 1-İç montaj 2-Dış montaj

SART ın normal şartlarda muhafazası

Normalde bir cansalı içinde bulundurulabilirse de; daha çok, gemiyi terk ederken, kolayca görülecek, ulaşılabilecek ve taşınabilecek bir yere monte edilir.

IMO Konum belirtme işareti ile, SART ın bulunduğu yer mutlaka işaretlenmelidir.

IMO SART Safety sign

IMO SART Emniyet İşareti

SART cihazı, bütün manyetik alan kaynaklarından (geminin pusulası veya stereo hoparlörler) en az 1 metre mesafede olmalı ve geminin radar hüzmesi içine monte edilmemelidir.

SOLAS Sözleşmesi gerekleri

500 GRT altında ve SOLAS kapsamındaki gemiler, bir (1) adet; 500 GRT ve üzeri bütün yolcu ve yük gemileri iki (2) adet; feribotlar ise her 4 cansalı için bir (1) adet SART bulundurmalıdır. SOLAS a göre, SART cihazlarında; 96 saat Standby konumda ve 8 saat devamlı yayın konumunda çalışabilecek bir batarya bulunur.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM