NAVTEX alıcısının dört (4) ana işlevi, aşağıdaki standart kullanıcı kontrolleri şeklindedir:

 • Güç ON/OFF - alıcıyı güç kaynağına bağlar, dolayısıyla, ON durumuna alınmadıkça alıcı çalışmaz.
 • Işık ayarı (DIM Control) - bütün alıcıların, değişik ışık koşullarında (gece/gündüz) çalışabilmesi için bir aydınlatmaya ihtiyaçları vardır. Bu da, Işık Ayarı “DIM” ile sağlanır.
 • Alıcı yayın frekansını seçme (yalnız tek frekanslı alıcılarda) - 518 kHz veya 490 kHz ayarlanabilir.
 • CRS Tanıtım kodu seçme - bütün alıcılar, kullanıcıya, seçilen bir CRS nin mesajlarını gösterebileceği/basabileceği (print) şekilde programlanabilir. Her CRS Tanıtım kodu (A dan Z ye kadar), aşağıdaki üç (3) konumdan (mode) birine ayarlanabilir:

- ALMA (RECEIVE) Konumu - Mesajlar kabul edilir, gösterilir veye basılır,
- DİKKATE ALMAMA (IGNORE) Konumu - Mesajlar kabul edilmez, görüntülenmez/basılmaz,
- OTOMATİK (AUTO) Konumu - Geminin mevkiine göre RECEIVE veya IGNORE konumlarından biri otomatik olarak seçilir, ancak dışarıdan seyir bilgileri girişi (GPS gibi) gereklidir.

Çoğu alıcılar, CRS Tanıtım kodunu göstermek için, RECEIVE konumunda büyük harf, IGNORE konumunda küçük harf kullanırlar.

 • Mesaj tiplerini seçmek - bütün alıcılar; kullanıcının sadece seçilen mesajların görüntülendiğini veya basıldığını görmesi için programlanabilirler. A dan Z ye kadar yaklaşık her mesaj tipi, aşağıdaki iki(2) konumdan birine ayarlanabilir:

- RECEIVE Konumu - mesaj tipleri kabul edilir, görüntülenir/basılır,
- IGNORE Konumu - mesaj tipleri kabul edilmez, görüntülenmez/basılmaz.

A, B, ve D tipi mesajlar reddedilemez (IMO tavsiyesine göre, L tipi mesajlar da reddedilmemeli, kabul edilmelidir.

Çoğu alıcılar, mesaj tipini belirtmek için, RECEIVE konumunda büyük harf, IGNORE konumunda küçük harf kullanırlar. Fabrika ayarı olarak, bütün mesaj tipleri, genellikle RECEIVE konumunda ayarlıdırlar.

 • Mesaj alımı alarm ayarı - D tipi mesajlar geldiğinde duyulabilen bir alarm çalar.
 • Hata Oranı ayarı - görüntülenen veya basılan mesajların kabul edilebilir azami/maksimum hata oranı seçilebilir.Eğer mesaj, bu kabul edilebilir azami hata oranının üstünde hatalı ise, mesaj görüntülenmez/basılmaz. Bu kabul edilebilir azami hata oranı, genellikle 30% a ayarlanır.

NAVTEX alıcıları, genelde fabrika çıkış ayarı olarak, bütün CRS lerden bütün mesajları alacak şekilde ayarlanmışlardır. Bu durum, aşağıdaki kendi içinde etkileşimli canlandırma ile gösterimiştir.

Şekilde, bir geminin, Portpatrick NAVTEX CRS bölgesinden, Malin Head NAVTEX CRS bölgesine doğru gittiği gösterilmektedir. NAVTEX CRS Tanıtım kodları, isteğe göre 518 kHz veya 490 kHz olarak seçilebilir. Başlangıçta, büyük harf olarak hepsi kabul edilir. İsteğinize göre, kabul etmek veya reddetmek için herbirini ayrı ayrı işaretleyin (click). Siyah alanda; CRS yayın menzili ve planlı gönderi zamanlarına göre alınan NAVTEX mesajları hakkında temel bilgiler bulunur.

Yukarıdaki durumda, geminin sadece 518 kHz de O ve Q CRS Tanıtım kodlu mesajlar ile, 490 Khz de C CRS Tanıtım kodlu kabul etmesi uygun olur. Yolculukla hiç ilgisi olmadığından, bütün diğer CRS lerden gelen mesajlar reddedilebilir.

NAVTEX Alıcısının kullanılması ile ilgili tavsiyeler

 • Mesajların basılıyor olması durumunda, gemide yeterli yedek kağıt rulo ve cihazda daima takılı kağıt olmalıdır.
 • Alıcı, seyre kalkmadan en az dört (4) saat önce çalıştırılmalıdır. Bu da, planlı yayın zamanında yayınlanmış en az bir (1) almanızı garanti eder. Eğer gemi sık seyir yapıyorsa, alıcı daima açık kalmalıdır. Bu uygulama, geminin yolculuğunu etkileyebilecel hayati bilgilerin kaybedilmesini engelleyecektir.
 • Alıcının diğer imalatçılar ve modellerden farklı programlanmış olma ihtimaline karşı, Cihaz Çalıştırma/Kullanma Talimatı; cihaza yakın bir yerde bulundurulmalıdır.
 • Alıcının hemen yanında, geminin içinden geçeceği NAVAREA ları, NAVTEX CRS leri, kapsama alanlarını, yatın saatlerini ve CRS Tanıtım kodlarını gösteren plastik kaplı bir liste bulundurulmalıdır. Bütün bu bilgiler, ALRS Volume 5 de bulunabilir.
 • Alıcı; yalnızca geminin içinden geçtiği sahadaki CRS Tanıtım kodları ile belirlenmiş mesajlar ile, içinde geçeceği sahadaki en az bir (1) NAVTEX CRS nin mesajlarını alacak şekilde programlanmış olmalıdır. Bu hazırlık; geminin yolculuğu ile ilgili olmayan bilgilerin alınmasını ve kağıt ziyanını engeller.
 • Alıcı, yalnızca alınması istenen mesajları almak üzere programlanmış olmalıdır. Mesaj tiplerinin çoğunun kabul edilmesi tavsiye edilir, ama LORAN gibi bütün gemilerde bulunmayabilecek cihazlarla ilgili mesajlar alınmayabilir. A, B, D ve L mesajları, zorunlu olduğu için mutlaka dahil edilmelidir.
 • Mesaj tipleri ile CRS Tanıtım kodlarının programlanması için ayrıca çok dikkat edilmelidir, çünkü her ikisinde de sadece A dan Z ye kadar harfler görüntülenir. Kullanıcının bu ikisini karıştırması çok kolaydır.
 • Tek frekanslı alıcılarda, 518 kHz frekansı daima seçilmelidir. Cihaz; planlı bir gönderiyi/yayımı almak için, bir kaç dakika süreyle 490 kHz frekansına geçirilebilir.
 • Eğer NAVTEX mesajı eksik veya karıştırılmış olarak alınmışsa, geminin mevkii ve mesajın alındığı UTC saat belirtilerek, ilgili NAVTEX CRS ye bilgi verilmelidir. Bu işlem, sistemin düzeltilmesine yardımcı olacaktır.
 • Yolculuk sırasında gözlenen herhangi bir kritik olay, en yakın veya en uygun CRS ye mutlaka bildirilmelidir; bu şekilde, diğer gemiler de NAVTEX sistemi ile haberdar olabilirler. (Eğer CRS gerekli görürse).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM