NAVTEX CRS ler, WWNWS (World Wide Navigational Warning Service - Yeryüzü Seyir Uyarıları Servisi) nin bir parçasıdır. WWNWS, seyir uyarılarının dünya çapında dağıtımı için koordine edilen bir servistir. GMDSS Seyir sahaları A1 ve A2 için NAVTEX sistemi ile yayınlanırlar; bu sahaların dışında ise Emniyet Ağı (SafetyNET) sistemi ile yayınlanırlar.

WWNWS Sisteminde, dünya denizleri, 16 coğrafi deniz sahasına ayrılmıştır; bunlara SEYİR SAHALARI (NAVAREAs - NAVigational AREAs) denir. Bunlar Romen rakamları ile ve A-Z arasındaki harflerden biri ile simgelenen NAVTEX CRS ler ile belirtilirler.

NAVAREAs

WWNWS in NAVAREA sınırları


Bir Seyir Sahasında (NAVAREA) Deniz Emniyet Bilgilerini (MSI) bütün sahayı kapsayacak şekilde toplama ve yayma görevi verilen idareye Seyir Sahası Koordinatörü (NAVAREA Coordinator) denir.

Seyir Sahası (NAVAREA) Seyir Sahası (NAVAREA) Koordinatörü
I İngiltere
II Fransa
III İspanya
IV A.B.D.
V Brezilya
VI Arjantin
VII Güney Afrika
VIII Hindistan
IX Pakistan
X Avustralya
XI Japonya
XII A.B.D.
XIII Rusya
XIV Yeni Zelanda
XV Şili
XVI Peru

Seyir Sahası (NAVAREA) Koordinatörleri

NAVAREA Koordinatörleri hakkında ayrıntılı bilgi, ALRS Volume 5 de bulunabilir.

WWNWS, üç (3) düzeyde Uyarı içerir:
  • NAVAREA Uyarıları; Koordinatör tarafından yayınlanır ve okyanus geçen denizciler için emniyetli seyir bilgilerini içerir. Bu bilgiler, ilke olarak GMDSS Deniz Sahası A3 ve A4 deki ana deniz rotaları ile açıkdeniz sahalarını etkilediğinden, NAVTEX sistemi ile değil, uydu SafetyNET (Emniyet Ağı) sistemi ile yayınlanırlar.
  • KIYI / SAHİL SULARI Uyarıları; bunlar da ulusal bir koordinatör tarafından yayınlanır ve belirlenen sahadaki bütün gemiler için gerekli seyir bilgilerini içerirler. Bunlar normalde, bir NAVTEX CRS den 400 deniz mili (NM) uzaklıkta etkin olmakla beraber, komşu bir ulusal koordinatörle üzerinde anlaşmaya varılmış sınırlar içinde kalırlar.
  • YEREL Uyarılar; yerel bir koordinatör tarafından yayınlanırlar, bir liman başkanlığı vb. verdikleri bilgiler, gelip geçen ve okyanus aşırı seyir yapan gemilerin ihtiyaç duymayacığı, liman içi veya kıyı yakını sular için gerekli emniyetli seyir bilgilerini içerirler.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM