Kanal 70 de (VHF CH 70) yapılan ve bir kişi veya geminin ciddi ve ani bir tehlike ile karşılaştığını ve derhal yardıma ihtiyacı olduğunu belirten uyarı yayını.

Bir tehlike uyarısı, Kanal 70 de (VHF CH 70), aşağıdaki bilgileri yayınlar:

 • Geminin MMSI numarası
 • Geminin mevkii (arayüzlü GPS üzerinden veya kullanıcı tarafından elle)
 • En son güncellenen mevkiin UTC olarak zamanı
 • Tehlike türü (Tanımlanmamış Tehlike Uyarısı - Undesignated Distress Alert - durumunda, belirtilmez).
Yukardakilerden mevki ve en son mevki zamanı (UTC), kurtarma operasyonu için çok önemli bilgilerdir. Bu nedenle , GPS den otomatik mevki bilgisi gelmiyorsa, mevki ve zaman elle girilmelidir. Güncelleme aralığı en fazla 4 saattir.

Simülatördeki VHF Telsiz (VHF radio) görüntüsü üzerinde çalışma

 1. Menü (Menu) tuşuna basın
 2. Mevki (Posn) tuşuna basın
 3. Mevki (Posn) tuşuna basın (İkinci kez)
 4. Tuş takımını ve N, S, E, W tuşlarını kullanarak Enlem (Latitude) ve Boylamı (Longitude) girin
 5. E tuşuna basın
 6. Tuş takımını kullanarak, UTC yi girin (24 saatlik düzende)
 7. E tuşuna basınElle mevki ve zamanı girmek

Normal olarak BÜTÜN İSTASYONLAR a (ALL STATIONS) çağrı yapılır ve uyarıyı yapan istasyonun VHF menzilindeki bütün istasyonlar tarafından alınır.

Normalde, DSC tarafından yapılan Tehlike uyarısını (Distress Alert), sadece Sahil Radyo İstasyonunun (CRS) aldığını teyid etmesi/onaylaması ve kurtarma işlemi için koordinatörlük yapması beklenir; bu da muhtemelen civardaki bütün gemileri kapsayacaktır.

DSC Uyarısı verildikten sonra, tehlikede olan istasyon, Kanal 16 dan (VHF CH 16) sesli olarak bir Tehlike mesajı (Distress Message) yayınlayacaktır.


MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

BURASI (Tehlikedeki geminin ismi 3 kez söylenir)

MAYDAY

(Tehlikedeki geminin MMSI No.su), (İsmi), (Çağrı İşareti)

MEVKİ (Geminin mevkii) SAAT......da (Mevkiin UTC olarak zamanı)

(Kazanın/Tehlikenin ne olduğu)

DERHAL YARDIM GEREKİYOR

(Gemideki kişi sayısı - Arama Kurtarma (SAR) hizmetine yardımcı olacak diğer bilgiler; Hava durumu, EPIRB cihazının faal hale getirilmesi gibi)

SİZİ DİNLİYORUM
Tehlike Çağrısının (Distress Call) ve mesajının düzeni

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

BURASI Yelkenli tekne Spinaker, Spinaker, Spinaker

MAYDAY

278054321, Spinaker, çağrı işareti Sierra Victor Alpha November 2 1

MEVKİ 450 36' Kuzey 0130 32' Doğu, SAAT 0545 UTC DE

Direk kırıldı ve makinemiz kayalık bir sahilde karaya oturmamızı engelleyecek kadar güçlü değil

DERHAL YARDIM GEREKİYOR

Teknede 5 kişi var ve kuvvetli rüzgar nedeniyle gemide yaklaşık iki sıfır dakika kalabileceğiz

SİZİ DİNLİYORUM
Tehlike Çağrısı (Distress Call) ve Mesajı Örneği

Eğer bir tehlike çağrısı ve mesajı önceden gönderilmişse, yeni mesaj 3 MAYDAY ile değil, tek (1) MAYDAY ile başlar.

Üç (3) tür tehlike uyarısı (Distress Alert) vardır.

Tanımlanmamış Tehlike Uyarısı (Undesignated Distress Alert)

Bu konum, tek veya birkaç buton (tuş) ile harekete geçirilir (genelde yaklaşık 5 saniye), buton üzeri koruyucu bir kapakla örtülüdür.

Yalnızca tam bir Tehlike uyarı mesajı düzenlemeye vakit yoksa gönderilir, çünkü:
 • gönderilecek mevki ve zamanı kontrol edilip güncellenmemiştir,
 • uyarıda, tehlikenin ne olduğu ile ilgili bilgi yoktur ("Tanımlanmamış" ibaresi eklenir).

Simülatördeki VHF Telsiz (VHF radio) görüntüsü üzerinde çalışma

 1. TEHLİKE (DISTRESS) butonu, koruyucu bir kapağın altındadır, basılmadan önce kapağı kaydırarak açmak gerekir.
 2. Çağrıyı yapmak için TEHLİKE (DISTRESS) butonuna basın ve 5 saniye basılı tutun. Gönderme sırasında, ekranda bir gerisayım başlayacaktır. Gönderiyi kesmek isterseniz, bu gerisayım sırasında herhangi anda butonu serbest bırakın.Bir Tanımsız Tehlike Uyarısının (Undesignated Distress Alert) yayınlanması. Hemen sonra, CRS 002780200 (MRCC Koper, Slovenya) tarafından gönderilen bir alındı teyidi/onayı (DSC Acknowledgement) görüntülenmiştir.

Tanımlı Tehlike Uyarısı (Designated Distress Alert)

Bu işlem, DSC Kontrol Ünitesi; gerekiyorsa, tehlikenin ne olduğu hakkında daha fazla bilginin, mevki ve zamanın elle girilebilmesi için programlanarak yapılır. Bu programlamadan sonra da, tek veya birkaç butona basıp 5 saniye basılı tutarak Tanımlı Tehlike Uyarısı yapılır.

Aşağıdakiler, uluslararası kabuledilmiş Tehlike çeşitleridir:
 • Yangın / Patlama (Fire/Explosion)
 • Su alma (Flooding)
 • Çatışma (Collision)
 • Karaya oturma (Grounding)
 • Yalpaya düşme / Alabora olma (Listing/Capsizing)
 • Batma (Sinking)
 • Hareket edememe ve sürüklenme (Disabled & Adrift)
 • Gemi terk (Abandoning)
 • Denize adam düştü (Man overboard)
 • Tanımlanmamış (Undesignated) - henüz hazırlanamadığı için Tanımlanmamış Tehlike Uyarısı (Undesignated Distress Alert) ile aynı

Simülatördeki VHF Telsiz (VHF radio) görüntüsü üzerinde çalışma

 1. Görüntülenen mevki ve zamanı güncellenmemişse, yukarda anlatılan yöntemle değiştirmelisiniz. Sonra bir Tehlike Uyarısı (Distress Alert) ile devam edebilirsiniz.
 2. TEHLİKE (DISTRESS) butonu, kayabilen bir kapağın altındadır; basmadan önce kaydırarak açınız.
 3. Tehlike Uyarısı ekranına girmek için TEHLİKE (DISTRESS) butonuna basın.
 4. Ekrandaki mevki güncellenmemiş ise:
  1. mevkii gösteren bir tuşa basın,
  2. tuşları kullanarak Enlemi, boylamı, N, S, E, W girin,
  3. E tuşuna basın.
 5. Ekrandaki zaman güncellenmemiş ise:
  1. zamanı belirten tuşa basın,
  2. tuşları kullanarak 24 saatlik düzende UTC olarak saati girin
  3. E tuşuna basın.
 6. En alttaki tuşa basıp tehlike türlerini tarayınız ve en uygun olanını seçiniz.
 7. Çağrıyı göndermek için, TEHLİKE (DISTRESS) butonuna basın ve 5 saniye basılı tutun. Ekranda yayın için bir gerisayım başlar. Yayından vazgeçmek için, gerisayım sırasında tuşu bırakabilirsiniz.Tehlike türü olarak Çatışmayı (collision) belirten bir Tanımlı Tehlike Uyarısını (Designated Distress Alert) ayarlama ve gönderme. Sonra da; CRS 002780200 (MRCC Koper, Slovenya) tarafından mesajın alındığının teyidi/onayı (DSC Acknowledgement) görünüyor.

Tehlike Aktarımı (Distress Relay)

Bu; aşağıdaki durumların bir istasyon tarafından öğrenilmesi durumunda yapılır:
 • Başka bir kişi/gemi Tehlikededir (Distress) ve Tehlike Uyarısını (Distress Alert) kendisi gönderememektedir, örnek olarak gece görülen kırmızı işaret fişeği, veya
 • Kişi/gemi; bir CRS nin VHF menzili dışındadır, örnek olarak GMDSS Deniz Sahası A2, A3 veya A4, ve siz bu Tehlike Uyarısını (Distress Alert) veya bunu izleyen Tehlike Çağrısını (Distress Call) ve mesajını sesli olarak alarak teyid ettiniz/onayladınız.

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

BURASI (geminin MMSI No.su), (geminin Adı 3 kez), (geminin Çağrı İşareti)

İZLEYEN MAYDAY (tehlikedeki geminin MMSI No.su), (tehlikedeki geminin Adı 3 kez), (tehlikedeki geminin Çağrı İşareti) DEN/DAN ALINDI

MESAJ BAŞLIYOR

(Tehlikedeki gemiden alınan mesaj veya tehlikenin ne olduğu)

MESAJ SONA ERDİ

SİZİ DİNLİYORUM
Bir Tehlike Aktarımı Çağrısı (Distress Relay Call) ve Mesajının (Message) düzeni

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

BURASI Feribot Cathrine Cathrine Cathrine

MAYDAY

278054321, Spinaker, Çağrı İşareti Sierra Victor Alpha November 2 1

MEVKİ 450 36' Kuzey 0130 32' Doğu SAAT 0545 UTC de

Direğimiz kırıldı ve makinemiz, kayalara oturmamızı engelleyecek kadar güçlü değil

DERHAL YARDIM GEREKİYOR

Teknede 5 kişi var ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ancak iki sıfır dakika daha teknede barınabiliriz.

SİZİ DİNLİYORUM
Bir Tehlike Aktarımı Çağrısı (Distress Relay Call) ve Mesajı (Message) örneği

Bir CRS, bir DSC Tehlike Uyarısı (Distress Alert) aldığında, hemen bir DSC alındı teyidi/onayı (DSC acknowledgement) vermelidir. Böyle bir teyid gelmezse, DSC Kontrol Ünitesi, her 4,5 dakikada bir mesajı tekrarlayacaktır. Yayının tekrarı, önce Tehlike Uyarısını (Distress Alert) iptal edip sonra Tehlike (Distress) butonuna 5 saniye basarak DSC Kontrol Ünitesini yeniden programlayarak elle de yapılabilir. Bir DSC Tehlike Uyarısı alındı teyidi/onayı (DSC Distress Alert acknowledgement) yayınlandığında, bu Uyarının tekrar yayınlanmasını otomatik olarak durdurur. Alındı teyidinde bulunması gereken bilgiler, şunları içerir:
 • Alındığını teyid eden CRS nin MMSI numarası,
 • Tehlikedeki istasyonun MMSI numarası.
Kanal 16 da (VHF CH 16) yapılan herhangi bir Radyo Telefon Tehlike Çağrısı (RT Distress Call) ve Mesajının (Message) teyidi, hem CRS, hem bu CRS nin kontrolunda olan civardaki gemiler tarafından sesli olarak yapılacaktır.

Bir Tehlike Uyarısının (Distress Alert) alınması

Kanal 70 de (VHF CH 70) bir Tehlike Uyarısının (Distress Alert) alınmasında sonra, Kanal 16 da (VHF CH 16) Tehlike Mesajını (Distress Message) dinlemeye hazır olunmalıdır. Sonra, bir CRS nin alındı teyidini ve Kanal 16 daki (VHF CH 16) sesli haberleşmeyi bekleyiniz. Eğer kendi geminiz yardım edebilecek durumdaysa, Kanal 16 da (VHF CH 16) Radyo Telefonla (RT) çağrının alındığını teyid edin.

Eğer bir Tehlike Uyarısı ( Distress Alert), Kanal 16 da (VHF CH 16) bir RT yayın tarafından izlenmezse veya başka bir istasyon alındı teyidini vermezse, Kanal 16 da (VHF CH 16) VHF RT ile alındı teyidini veriniz, bu kanalda sesli haberleşmeyi sürdürürken, sahildeki makamları da herhangi bir vasıta ile haberdar ediniz.

MAYDAY

(Tehlikedeki geminin MMSI No.su), (Tehlikedeki geminin Adı 3 kez), (Tehlikedeki geminin Çağrı İşareti)

BURASI (Geminin MMSI No.su), (Geminin Adı 3 kez), (Geminin Çağrı İşareti)

MAYDAY ALINDI (RECEIVED MAYDAY)
Bir Tehlike Çağrısının (Distress Call) RT ile alındı teyidinin yapılış düzeni

Simülatördeki VHF Telsiz (VHF radio) görüntüsü üzerinde çalışma

Bir Tehlike Uyarısı (Distress Alert) alındıktan sonra, OK tuşuna basarak çalmayı durdurunuz ve ekranı temizleyiniz. arrow ve arrow tuşlarına basarak Tehlike Uyarısı (Distress Alert) hakkında daha fazla bilgi alınız.Tehlike Uyarısının (Distress Alert) alınması

VHF Kanal 16 da (VHF CH 16) haberleşmenin kontrolu

Tehlike durumunda, Kanal 16 da (VHF CH 16) sessizlik otomatik olarak yürürlüğe girer. Bu nedenle, VHF Kanal 16 daki (VHF CH 16) haberleşme kontrol edilmelidir. Bu da, bu kanaldaki bütün istasyonlarca sesli haberleşmede kullanılacak bazı işlem kelimeleri ile yapılır.

SESSİZLİK MAYDAY (SEELONCE MAYDAY) in anlamı, Kanal 16 (VHF CH 16); yalnızca tehlikedeki gemi, cevap veren makam (ve acil duruma yardım için yardım istenen başka bir gemi) tarafından kullanılabilir. Başka bir gemi tarafından tehlikeye müdahele ediliyorsa, cevap veren makam kullanır.

SESSİZLİK TEHLİKE (SEELONCE DISTRESS) in anlamı, Kanal 16 (VHF CH 16); yalnızca tehlikedeki gemi, cevap veren makam (ve acil duruma yardım için yardım istenen başka bir gemi) tarafından kullanılabilir. Başka bir gemi tarafından tehlikeye müdahele ediliyorsa, herhangi bir gemi tarafından kullanılabilir.

PRUDONCE (Türkçesini bilmiyorum) ın anlamı, Kanal 16 nın kısıtlı olarak kullanılabileceğidir. Tehlikeli durumla ilgili ilk müdahelelerin yapıldığı, ancak tehlikeli durumun kısa bir zamanda sona ermiyeceği bekleniyorsa, cevap veren makam tarafından kullanılır. PRUDONCE means that the VHF CH 16 may be used also for restricted radio working. It is used by the responding authority when initial distress problems have been dealt with and it is expected that distress won't be over soon.

SESSİZLİK BİTTİ (SEELONCE FEENEE) nin anlamı, tehlikenin bittiğini ve Kanal 16 da (VHF CH 16) normal haberleşmenin sürebileceğidir. Pek çok durumda bu anonsu CRS yapar.

Kanal 16 daki (VHF CH 16) telsiz haberleşmesini denetlemek için kullanılan bütün mesajların düzeni aynıdır; sadece değişik durumlarda değişik işlem kelimeleri kullanılır.


MAYDAY

BÜTÜN İSTASYONLAR, BÜTÜN İSTASYONLAR, BÜTÜN İSTASYONLAR (ALL STATIONS)

BURASI (Geminin veya cevap veren makamın İsmi 3 kez)

(UTC olarak tarih ve saat)

(Tehlikedeki geminin MMSI No.su), (Tehlikedeki geminin Adı), (Tehlikedeki geminin Çağrı İşareti)

(İşlem kelimesi)

BİTTİ
VHF Kanal 16 daki (VHF CH 16) telsiz haberleşmesini kontrol etmek için kullanılan Çağrı ve Mesajların düzeni

MAYDAY

BÜTÜN İSTASYONLAR, BÜTÜN İSTASYONLAR, BÜTÜN İSTASYONLAR (ALL STATIONS)

BURASI RCC KOPER, RCC KOPER, RCC KOPER

21 Kasım saat 0615 UTC

278054321, Spinaker, Çağrı İşareti Sierra Victor Alpha November 2 1

SESSİZLİK BİTTİ (SEELONCE FEENEE)

BİTTİ
Tehlikenin bittiğini anons eden bir Çağrı ve Mesajın örneği

Yanlış uyarının/alarmın (False Alert) iptali

Bir DSC Tehlike Uyarısı (Distress Alert) yanlışlıkla yayınlanırsa; bir İPTAL veya STOP tuşuna basarak, veya VHF DSC Telsizi kapatarak (OFF) tekrarlanması önlenmelidir. (Bir kaç saniye sonra tekrar açılmalıdır.) Daha sonra, Kanal 16 da (VHF CH 16) bütün istasyonlara çağrı yapılarak, yanlışlıkla yapıldığı belirtilerek uyarı/alarm iptal edilmelidir.

BÜTÜN İSTASYONLAR, BÜTÜN İSTASYONLAR, BÜTÜN İSTASYONLAR (ALL STATIONS)

BURASI (Geminin MMSI No.su), (Geminin adı 3 kez), (Geminin Çağrı İşareti)

MEVKİ (Geminin mevkii) SAAT (UTC olarak mevkinin konduğu saat) DA

(İlk yapılan yanlış uyarının UTC olarak tarih ve saati) TARİH SAATLİ TEHLİKE UYARIMI (DISTRESS ALERT) İPTAL EDİNİZ

SİZİ DİNLİYORUM
Yanlışlıkla verilen bir Tehlike Uyarısı (Distress Alert) Çağrısının ve Mesajının iptali

BÜTÜN İSTASYONLAR, BÜTÜN İSTASYONLAR, BÜTÜN İSTASYONLAR (ALL STATIONS)

278054321, Spinaker, Çağrı İşareti Sierra Victor Alpha November 2 1

MEVKİ 450 36' Kuzey 0130 32' Doğu SAAT 0545 UTC de

21 Kasım saat 0545 UTC tarih saatli TEHLİKE UYARIMI İPTAL EDİNİZ

SİZİ DİNLİYORUM
Yanlışlıkla verilen bir Tehlike Uyarısı (Distress Alert) Çağrısının ve Mesajının örneği

Last modified: Monday, 16 November 2020, 3:52 PM