Bu sviç, VHF telsizi (VHF radio) güç kaynağına bağlar, ON durumuna alınana kadar telsiz çalışmaz. Bazı cihazlarda bunun için ayrı bir basarak açılıp kapanan tipte tuş (push button) bulunursa da; daha portatif cihazlarda bu işlev, ses kontrolu (volume control) ile birleştirilmiştir.

Ses düğmesi, hoparlördeki veya elsetinin kulaklığındaki ses düzeyinin daha yüksek veya daha alçak oluşunu ayarlar.

Simülatördeki VHF Telsiz (VHF radio) görüntüsü üzerinde çalışma

VHF telsizi (VHF radio) açmak için (ON durumu), SES / VOLUME düğmesini saat yönünde çeviriniz. Sesi arttırmak için, düğmeyi saat yönünde çevirmeye devam ediniz. KAPALI / OFF durumuna almak için, düğmeyi saat yönünün tersine çeviriniz.


VHF telsizi (VHF radio) ON durumuna almak/açmak

Lütfen GMDSS sisteminin bir parçası olduğunu hatırda tutunuz. Tehlike sinyallerini alabilmesi için Telsiziniz daima AÇIK / ON durumda olmalıdır. Birisi ani bir tehlikeyle karşılaşmış ve yardımınızı bekliyor olabilir.
Last modified: Friday, 13 November 2020, 2:48 PM