Telsizle konuşurken, şu hususlara dikkat etmelisiniz:

 • Başka kelimelerle karışmaması için, açık ve anlaşılır biçimde konuşunuz.
 • Normal konuşma tonunda konuşun ve bağırmayın; yüksek ses, distorsiyona/ses bozulmasına sebep olabilir.
 • Sesinizin yükselme ve alçalma düzeyi, normalden biraz fazla olmalıdır; ancak kelime sonlarını alçalarak bitirmekten kaçınmalısınız.
 • Yavaş/tane tane konuşunuz, ama kelime kelime değil, cümlecikleri bütün halinde söyleyerek konuşunuz.
VHF Telsiz Telefon (VHF RT radio) ile yapılacak bütün çağrılar (sonraki bölümlerde anlatılan Tehlike, Acil Durum ve Emniyet çağrıları hariç), aynı düzene uygun olmalıdır.

(Çağrı yapılan İstasyonun Kimliği)

BURASI (Çağrı yapan İstasyonun Kimliği)

SİZİ DİNLİYORUM
Başlangıç çağrısının düzeni

(Çağrı yapılan İstasyonun Kimliği)

BURASI(Çağrı yapan İstasyonun Kimliği)

(Mesaj)

SİZİ DİNLİYORUM
Temas kurulduktan sonraki çağrı düzeni

Aranan ve arayan istasyonlarının her ikisi de aşağıdakilerden birisiyle tanımlanabilir.
 • MMSI,
 • İsmi/Adı veya
 • Çağrı İşareti.
Her iki istasyon da, gemi, Sahil Güvenlik (CG) veya Kıyı Radyo İstasyonu (CRS) olabilirler.

(Çağrılan istasyonun MMSI’ ı, 1-3 kez söylenir) ve/veya (Çağrılan istasyonun Adı, 1-3 kez söylenir) ve/veya (Çağrılan istasyonun Çağrı İşareti, 1-3 kez söylenir)

BURASI (Çağrı yapan istasyonun MMSI’ ı, 1-3 kez söylenir) ve/veya (Çağrı yapan istasyonun Adı, 1-3 kez söylenir) ve/veya (Çağrı yapan Çağrı İşareti, 1-3 kez söylenir)

SİZİ DİNLİYORUM
Başlangıç çağrı düzeni

(Çağrılan istasyonun MMSI’ ı) ve/veya (Çağrılan istasyonun Adı) ve/veya (Çağrılan istasyonun Çağrı İşareti)

BURASI (Çağıran istasyonun MMSI’ ı) ve/veya (Çağıran istasyonun Adı) ve/veya (Çağıran istasyonun Çağrı İşareti)

(Mesaj)

SİZİ DİNLİYORUM
Temas kurulduktan sonraki çağrı düzeni
Tek bir çağrıda, bütün tanıtma biçimleri birarada kullanılabilir, ancak genelde, içlerinden yalnız biri kullanılır.

Tanıtmalar şöyle söylenir:
 • Tehlike, Acil Durum veya Emniyet durumlarında; telsiz haberleşmesinin güçleştiği durumlarda, uluslararası sularda veya bir başka ülkenin sularında seyir yapılırken, (dil farkı ve sesletme-telaffuz sorunları nedeniyle) 3 kez tekrar edilir.
 • Çağrı yapılan istasyon, çağrıyı beklemiyorsa, 2 kez yapılır.
 • Bütün diğer durumlarda 1 kez yapılır.
İlk temas sağlandıktan sonra, bütün tanıtma çağrıları 1 kez yapılır.

VHF Telsiz (VHF radio) sesli haberleşme usulü:
 • PTT düğmesine basın ve yukardaki düzeni kullanarak çağrı yapın, SİZİ DİNLİYORUM işlem cümleciğiyle bitirin
 • PTT düğmesini serbest bırakın ve cevabı bekleyin/dinleyin
 • Haberleşme tamamlanınca, BİTTİ işlem kelimesi ile haberleşmeyi sonlandırın.


Düğmeye dokunarak, Spinaker yelkenlisi ile Koper Marinası arasındaki doğru yapılan sesli haberleşme örneğini dinleyiniz. Haberleşme yapılırken, siyah PTT düğmesinin ON/OFF konumuna dikkat edin.

Marina Koper, Marina Koper
Burası Spinaker, Spinaker
Sizi dinliyorum

Spinaker
Burası Marina Koper
Kanal 15’ e geçiniz
Sizi dinliyorum


Marina Koper
Burası Spinaker
14 metrelik bir yelkenli için yeriniz varmı?
Sizi dinliyorum

Spinaker
Burası Marina Koper
Evet var
Marinaya girin ve en sağdaki 1 No.lu iskeleye gidin.
Sizi dinliyorum


Marina Koper
Burası Spinaker
Geliyoruz
Bitti

Marina Koper ile Spinaker yelkenlisi arasında geçen doğru bir sesli haberleşme örneği. Haberleşme Kanal 16’ da (VHF CH 16) başladı, ve ilk temas kurulduktan sonra Marina Koper Kanal 15’ ya (VHF CH 15) geçilmesini istedi ve haberleşme bu kanalda devam etti.

Tam anlaşılamayan çağrılar

Bir istasyon, bir çağrı alırsa, ama çağrının kendisine ait olup olmadığından emin olamazsa, cevap vermemelidir, Eğer çağrının kendisine yapıldığından eminse ve fakat çağrı yapanın kim olduğunu tam anlayamamışsa, şöyle cevap vermelidir:

Spinaker’ e çağrı yapan istasyon, Spinaker’ e çağrı yapan istasyon

BURASI Spinaker

Tekrarlayınız / Tekrar ediniz

SİZİ DİNLİYORUM

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM