Kelime önlerine gelen bu ön kelimeler veya cümlecikler, sadece Radyo Telefon (RT) kullanımına özgü olup; standart ve sıkıştırılmış bir biçimde bilgi ileterek haberleşmeyi kolaylaştırmak için kullanılırlar.

İŞLEM KELİMESİ

ANLAMI

Affirmative / Olumlu

Negative / Olumsuz

Evet / Doğru

Hayır / Doğru değil

All after... / ....den sonraki herşey

All before... / ...den önceki herşey
....den sonra gönder(diğiniz/diğim) herşey

....den evvel gönder(diğiniz/diğim) herşey

Correct / Doğru

Correction / Düzeltme, .......

Wrong / Yanlış

Doğrudur

Düzeltme, doğru şekli........dir

Son iletiniz yanlış, doğrusu....

Over / Sizi dinliyorum


Out / Bitti


Ben söyleyeceklerimi bitirdim
Cevap beklenmektedir
Devam edin, gönderin

Benim gönderim bitti
Cevap beklemiyorum
(Over ve Out, asla beraber kullanılmazlar)

Radio check / Telsiz kontrol

I read you... / Sizi.... duyuyorum
Gönderimin kuvvetini ve anlaşılabilirliğini söyleyin

Söyleyeceklerim, sizi nasıl duyduğuma dair sorduğunuz sorunun cevabıdır
Read back / Tekrar ediniz

I read back / Tekrar ediyorum

Vereceğim mesajı, aldığınız şekilde bana tekrar ediniz (aldıktan sonra)

Şimdi, tekrarlamamı istediğiniz mesajınızı tekrarlıyorum

Received / Alındı Son gönderinizi anlaşılır bir şekilde aldım
Say again / Tekrar edin

Say again all (word) after (before) / (.....)dan sonrasını / öncesini tekrar edin

I say again / Tekrarlıyorum

Son gönderinizin tamamını tekrar edin

Mesajınızın belirttiğim kısmını tekrar edin


Mesajımın belirtilen kısmını tekrarlıyorum

Send / Gönderin

Send your message / Mesajınızı gönderin

Gönderin

Gönderin, almaya hazırım

Speak slower/Speak
faster / Daha yavaş/hızlı konuşun

I spell / Harf harf kodluyorum

Gönderinizin hızını (belirttiğim şekilde) ayarlayın

Sonraki kelimeyi fonetik olarak kodlayacağım

Stand by ... / ... içinde hazır olacak/olunuz
İstenen bilgi, belirtilen süre içinde hazır olacaktır
Station calling / Çağrı yapan İstasyon
Çağrı yapan İstasyonun kimliği/çağrı adı bilinmiyorsa
This is ... / Burası...
Bu mesaj, şimdi kimliğini söyleyeceğim istasyondan gönderilmektedir
Word after ... / ...dan sonraki kelime

Word before / ...dan önceki kelime

Söylediğim kelimeden sonrası

Söylediğim kelimeden evvelli/evvelsi


İşlem Kelimeleri

Yukardaki tabloya; Tehlike, Acil Durum ve Emniyet işlem kelimeleri, kullanımları bundan sonraki kısımlarda ayrıntılı olarak anlatıldığından, dahil edilmemiştir. (Örnek; MAYDAY)

Spinaker: Aurora, BURASI Spinaker, TELSİZ KONTROL, SİZİ DİNLİYORUM

Aurora: Spinaker, BURASI Aurora, SİZİ 3 İLE 5 ARASI DUYUYORUM, SİZİ DİNLİYORUM

Spinaker: Aurora, BURASI Spinaker, ALINDI, BİTTİ

Çeşitli işlem kelimelerinin kullanıldığı bir örnek - Büyük harflerle yazılmışlardır -.''SİZİ 3 İLE 5 ARASI DUYUYORUM'' işlem cümleciğindeki rakamların anlamı:
1-kötü, 2-zayıf, 3-orta, 4-iyi, 5-çok iyi/mükemmel.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM