Çağrı İşareti; kendine özgü bir alfanümerik (sayılar ve harflerden oluşan klavye karakterleri) tanıtı biçimi olup, ait olduğu gemi için otomobil kayıt/sicil nımarası gibi bir işlevi vardır. Çağrı İşareti, aynı ismi taşıyan iki ayrı geminin de böylece ayırdedilmesini sağlar. VHF telsizlerle (VHF radio) yapılan sesli haberleşme usülleri kapsamındadır.

Bu Çağrı İşareti; geminin kayıtlı olduğu ülkenin uygun makamları tarafından verilir ve buradan girerek, gemi ile ilgili bilgiler, gemi sahibi vb. bilgilerin bulunduğu bir veri tabanına da ulaşılabilir.

Eğer bir geminin kendi Çağrı İşareti yoksa, o gemide yeni bir VHF telsiz (VHF radio) kullanılmaya başlanmadan önce gemi sahibi uygun makamlara başvurarak bir Çağrı İşareti istemelidir.

Her Çağrı İşaretinin başında, milliyeti belirten alfanümerik bir önek bulunur. Bu önek’ den sonra, genellikle iki (2) veya üç (3) karakter yer alır.

Örnek olarak; Cunard Deniz Yolları Queen Mary 2’ nin Çağrı İşareti W6RO’ dur.

CRS’ lerin de kendilerine ait Çağrı İşaretleri vardır; çünkü kendi VHF telsizleri (VHF radio) vardır ve herhangi bir gemi buraya çağrı yapabilir.

Örnek olarak; İngilteredeki Niton CRS’ sinin Çağrı İşareti GNI’ dır.

Bütün Çağrı İşareti önekleri listesi aşağıdaki linkte bulunabilir:
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM