CRS’ ler (Kıyı Radyo İstasyonları - Coastal Radio Stations), karada üslenmiş deniz radyo istasyonları olup, tehlike frekanslarını denetlerler, telsiz radyo trafiğini koordine ederler, gemi-gemi ve gemi-sahil haberleşmesinde aracılık yaparlar. Çoğunun uzaktan kontrol edilen istasyonları da vardır (yalnızca alıcılar ve vericiler) ; bunlarla sürekli VHF DSC kapsamındaki (GMDSS Deniz Sahası A1) kıyı suları sahalarını arttırırlar.

CRS’ lerde; bir geminin konumunu bulmak veya o gemiye, VHF telsiz (VHF radio) sinyaline bağlı olarak gerçek mevkii hakkında bilgi vermek için yön bulucu cihaz (Direction Finder) bulunabilir.

Bazı CRS’ ler; MRCC (Maritime Rescue and Coordination Centers - Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezleri) ve MRCC (Maritime Rescue Sub Centers - Deniz Kurtarma Alt Merkezleri) olarak sınıflandırırlar ve ayrıca bütün SAR (Search and Rescue - Arama Kurtarma) faaliyetlerini düzenlerler.

Bazı CRS’ ler; MSI (Deniz Emniyet Bilgileri - Maritime Safety Information) yaydıkları için NAVTEX CRS’ leri olarak da sınıflandırılırlar, çünkü MSI kapsamındaki seyir uyarıları, meteoroloji uyarıları ve gözlemleri ile; acil, tehlike ve öncelik mesajlarını NAVTEX bilgi sistemi içinde yayınlarlar.

Aşağıdaki haritalar, bütün CRS’ leri içermektedir. Her CRS’ ye MMSI numarası da eklenmiştir. CRS’ ler tarafından sürekli VHF DSC kapsama alanında bulundurulan kıyı suları sahaları (GMDSS Deniz Sahası A1), kırmızı ile işaretlenmiştir.

1
Bütün Kıyı İstasyonlarının (CRS) haritalarını aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz:
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM