Bir Deniz Seyyar Servis Tanıtım Numarası (MMSI - Maritime Mobile Service Identity), kendine özgü 9 haneli bir sayıdır ve aynı bir telefon numarası gibi bir işlevi vardır. Bu sistem, telsiz operatörünün; VHF DSC telsiz ile otomatik çağrı yapmasını sağlar ve bu tanıtım numarası, DSC çağrısı ile birlikte otomatik olarak yayınlanır.

Bu MMSI numaraları, geminin kayıtlı olduğu ülkenin uygun makamları tarafından verilir ve geriye dönük bir işlemle veri bankası ile iltişim kurularak gemiyle ilgili bilgilere, gemi sahiplerine vb. ulaşılabilir. Başka bir deyişle, MMSI o gemiye aittir. Kıyı Radyo İstasyonlarının da (CRS) kendi MMSI’ ları vardır, çünkü onların da kendi VHF DSC Telsizleri vardır ve bu radyoya herhangi bir gemi çağrı yapabilir.

MMSI, VHF DSC Telsize programlanmıştır. Gemiye tahsisli MMSI numarası, VHF DSC Telsizi temin eden kuruluş tarafından programlanmalıdır.

Yeni bir VHF DSC telsizinin bir gemide kullanılmasından önce, aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

  • Eğer geminin bir MMSI numarası zaten varsa, bu numara yeni cihaza, yetkili bir VHF DSC telsiz sağlayıcısı tarafından programlanmalıdır.
  • Eğer geminin MMSI numarası yoksa, gemi sahibi, yetkili makama başvurmalı ve numara tahsisinden sonra programlama, yine yetkili bir VHF DSC telsiz sağlayıcısı tarafından yapılmalıdır.
Gemi istasyonları için, MMSI’ ın ilk üç (3) numarası, Deniz Tanıtma Numarası (MID - Maritime Identification Digit) olarak kabul edilir ve tabiyeti/milliyeti gösterir. Bütün ülkeler için verilen MID’ ler, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. MMSI’ ın son altı (6) hanesi, geminin kimliğini gösterir.

MID xxxxxx

Örnek; Cunard Denizyolları Queen Mary 2 gemisinin MMSI numarası 235 762000 dir.

Kıyı Radyo İstasyonları (CRS) için MMSI’ ın ilk iki (2) hanesi daima 00 dır, bunu üç (3) haneli MID ülke göstergesi izler, ondan sonra da istasyonun kendine tahsisli numarası gelir.

00 MID xxxx

Örnek; Palermo/İtalya’nın MMSI numarası 00 247 0002 dir.

Bir grup istasyon için, MMSI numarasının ilk hanesi, daima 0 dır, bunu 3 haneli ülke göstergesi, onu da grup istasyon numarası izler. Grup İstasyon numaraları, genellikle şirketler tarafından kendi gemi filoları için, veya kullanım tip ve kategorilerine göre veya ülkelerine göre istenir. Bu grup MMSI numarası,tek geminin MMSI numarasından farklı ilave bir numaradır ve tek bir çağrı ile, o grup MMSI’ na sahip bütün gemilere çağrı yapmakta kullanılır.

0 MID xxxxx

Örnek; İngiltere Ulusal Cankurtarma Botları Grubu’ nun (RNLI) MMSI numarası 0 232 00002 dir.


MMSI 278111222 ve Grup MMSI 027811100 numaraları ile hangi gemilere ulaşabileceğinizi kontrol edin.

Aşağıdaki linkte bütün MID’ leri bulabilirsiniz:
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM