RT (Radyo Telefon) olarak da bilinen Telsiz haberleşmesi, belli bir frekansın radyo dalgalarını göndermek üzere bir radyo vericisi (Tx) ile, aynı frekansdaki radyo dalgalarını alan bir radyo alıcısını (Rx) kullanır. Radyo dalgaları, radyo frekans aralığı içinde belirli frekans bandlarındaki elektro-manyetik enerjiden oluşur.Dalgaların frekansı ifadesinin anlamı, bir dalganın saniyede kaç defa kendini tekrar ettiğidir.Örnekse, bir VHF Radyo telefon (RT), radyo frekans aralığının, 156MHz ile 174 MHz aresındaki VHF kısmında çalışır.

Radyo frekans aralığındaki frekansların dalga boyları, aşağıdaki ilişkiyle belirlenir:

Dalga boyu(m)=Bir elektromanyetik dalganın vakümdeki hızı (300 x 106 m/s) / Frekans [Hz=1/s]

Örnek:160 MHz dalga frekansının dalga boyu, (300 x 106) / (160 x 106)=1,875 m

VHF bandındaki frekansların dalga boyu, yaklaşık 2m.dir. Pratikde bunun anlamı, bir VHF telsiz (VHF radio) anteninin (dipol anten), bu uzunluğun yarısından (1 m.) daha uzun olmasına gerek yoktur. Bu da, VHF telsiz (VHF radio) haberleşmesinin, büyük yolcu gemilerinden en küçük balıkçı tekneleri veya yatlara kadar ideal olarak en uygun haberleşme olmasını sağlar.

Böylesine göreceli küçük dalga boylu elektromanyetik dalgalar, Tx ile Rx arasında aşağı yukarı düz bir hat üzerinde gitme ve yayılma eğilimindedirler ve yalnızca görülebilen ufuk çizgisi doğrultusunda uzanırlar. Bu uzay dalgaları, tepeler veya büyük binaların içinden geçemezler, ancak, bunlar tarafından yansıtılırlar. Bu nedenle, en uzun haberleşme mesafesini/menzilini elde etmek için, VHF antenini, geminin en yüksek noktasına yerleştirmek en iyi çözümdür.Bilgisayar faresini(mouse), teknelerden herhangi birinin üzerine veya karadaki CRS Tx/Rx tower kulesinin üstüne getirin; kırmızı renkli teknenin, CRS Tx/Rx kulesinin radyo haberleşme menzili dışında kaldığını göreceksiniz. Bütün diğer tekneler, CRS Tx/Rx kulesi ile radyo haberleşmesi yapabilirler; zira ya CRS kulesine kırmızı tekneden daha yakındırlar, veya anten yükseklikleri, kuleyle uygun bir görüş hattı haberleşmesi kurabilmek için uygundur. Eğer kırmızı tekne, diğer teknelerin de VHF telsiz (VHF radio) menzilinin dışında olsaydı, bu tekneden yapılan tehlike, acil durum, emniyet veya olağan/rutin çağrılarının hiçbiri duyulmayacaktı.

VHF telsiz (VHF radio) haberleşmesinin menzili/mesafesi (antenden görünür ufka olan mesafe), aşağıdaki formülle hesaplanır ( √ sembolü, kare kökü gösterir):

Menzil/Mesafe [Dz.Mili-NM] = 2,25 x √anten yüksekliği [m]

İki anten arasındaki menzili/mesafeyi hesaplarken, her iki antenin de menzilleri dikkate alınır. Formül şöyledir:

İki anten arası menzil [Dz.Mili-NM] = 2,25 x (√Anten No 1’nin yüksekliği [m] + √Anten No 2’nin yüksekliği [m])

Örnek:Tekne anteni (deniz seviyesinden 30 metre yüksekte) ile (CRS) Kule anteni (deniz seviyesinden 62 m.yüksekte) arası menzil = 2,25 x (√30 + √62) = 30,04 [Dz.Mili-NM]

VHF transmission range

Denizde, değişik tipteki gemiler arasındaki veya gemi ile CRS kulesi arasındaki VHF telsiz (VHF radio) haberleşme menzili/mesafesi, büyük ölçüde değişiklikler gösterebilir. Bunun sebebi, gemilerdeki antenlerin farklı yüksekliklerde oluşu (yükseklik-h-) ve CRS kulelerinin konumudur. Normal telsiz koşullarında tahmin edilen telsiz haberleşme menzili/mesafesinin 20 ila 30 Dz.Mili-NM beklenebilir.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM