Her sürücünün nasıl bir oto ehliyetine ihtiyacı varsa, Deniz Telsizlerini kullanacakların da bir ehliyete ihtiyaçları vardır. GMDSS Deniz Sahası A1 içinde seyir yapan bir teknedeki VHF telsiz (VHF radio) kullanıcı da, asgari/en az düzeyde nitelikli olmak zorundadır. Bu standart düzey ise, GMDSS SRC (Kısa Mesafe Sertifikası)dır.

Bu nedenle, bundan sonraki bütün bölümler, GMDSS Deniz Sahası A1 için gerekli olan cihazlar hakkındaki nazari bilgileri ve ve kullanma alıştırmalarını içermektedir:

  • VHF telsiz (VHF radio)-(Çok Yüksek Frekanslı Telsiz),
  • NAVTEX (NAVigasyon TEleXi),
  • EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon - Acil Durum Mevki Belirleme Radyo Vericisi),
  • SART (Search and Rescue Radar Transponder - Arama Kurtarma Radyo Göndericisi),
  • Teknik (Yukardaki cihazlar için gerekli olan güç kaynakları).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM