GMDSS cihazını kullanan kişinin, IMO SOLAS sözleşmesi uyarınca bir sertifika/ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Bu sertifika, sahibinin yeterliği(bilgi ve kullanma becerisi) olduğunu kanıtlar ve GMDSS cihazını kullanma hakkı verir. Denizcilik sektöründe kullanıcılar/operatörler, aşağıdaki Radyo sertifikalarından birine sahip olabilirler:
  • GOC (General Operator’s Certificate - Genel Operatör Sertifikası) : GMDSS Deniz Sahası A1 dışında da çalışan SOLAS kapsamındaki gemilerde bulunması gereği vardır.
  • ROC (Restricted Operator’s Certificate - Kısıtlı Operatör Sertifikası) : Yalnızca GMDSS Deniz Sahası A1 dahilinde çalışan SOLAS kapsamındaki gemilerde bulunması gereği vardır.
  • LRC (Long Range Certificate - Uzun Mesafe Sertifikası) : GMDSS Deniz Sahası A1 dışında çalışan ve SOLAS kapsamında olmayan gemilerde bulunması gereği vardır.
  • SRC (Short Range Certificate - Kısa Mesafe Sertifikası) : Yalnızca GMDSS Deniz Sahası A1 dahilinde çalışan ve SOLAS kapsamında olmayan gemilerde bulunması gereği vardır.
  • VHF (Restricted radiotelephone operator’s certificate VHF - Kısıtlı telsiz operatörü sertifikası SRC ’ye benzer bir sertifika olup, sadece bir VHF DSC radio (VHF DSC telsizini) kullanma yeterliğini kanıtlar. Bazı ülkelerde tanınmamaktadır/kabul edilmemektedir.
Sertifikalar; bir sınav sonucunda, milli makamlar tarafından düzenlenmektedir. (Çoğu ülkede Telekomünikasyon Yönetimi). Sınav (ayrıntılar, kullanım becerileri, nazari bilgiler), ülkeden ülkeye değişik olabilmektedir. Sertifikalar, genelde geçerlilik süresi kısıtlaması olmadan verilmekle beraber, SOLAS kapsamındaki gemiler için gerekli olan ve belli sürelerde yenilenmesi gereken GOC, ROC gibi daha yüksek dereceli sertifikalar bu uygulamanın dışındadırlar.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM