GMDSS sistemi, uluslararası harekat amaçlı olarak, dünyayı 4 ana coğrafi Deniz Sahasına ayırır; bunlar, GMDSS Deniz Sahası A1, A2, A3 ve A4 dür. Denizde SOLAS kapsamındaki gemilerde taşınması zorunlu olan değişik tipteki telsiz haberleşme cihazlarının haberleşme menzili, genel olarak bu Deniz Sahalarının coğrafi sınırlarını belirler.

Aşağıdaki tablo, bütün GMDSS Deniz Sahaları için uydu ve telsiz haberleşmesi kapsama alanıyla ilgili bilgiler ile, SOLAS ’ a dahil gemilerin telsiz cihazı taşıma zorunluluklarını içermektedir.

GMDSS Deniz Sahası

Coğrafi olarak uydu ve telsiz haberleşme kapsama alanı

Telsiz ve Uydu haberleşme cihazı

Otomatik ve taşınabilir telsiz cihazları

A1

CRS’ den sürekli VHF DSC kapsamı, devamı VHF RT (telsiz telefon) ile

(kıyıdan yaklaşık 20-30 Dz. Mili)

VHF radio (VHF Telsiz) – DSC and RT

NAVTEX alıcısı - MSI’ nın (Deniz Emniyet Bilgileri) otomatik alınması

406 MHz EPIRB (Tehlike Konum Radyo Etkin Yansıtıcısı)

SART (Arama Kurtarma Radar Vericisi)

VHF Elde taşınan telsiz

A2

Deniz Sahası A1’ in dışında CRS’ den sürekli MF (orta dalga) DSC kapsamı, devamı MF RT

(kıyıdan yaklaşık 100 Dz. Mili)MF Telsiz – DSC ve RT,

ayrıca

Deniz Sahası A1 için gerekli cihazlar

406 MHz EPIRB

SART

VHF Elde taşınan telsiz

A3

Deniz Sahası A1 ve A2 dışında

INMARSAT (Uluslararası Gezici Uydu Kuruluşu) kapsama alanında, 700 Kuzey ve 700 Güney


HF (Yüksek Frekans) Telsiz – DSC

Veya

INMARSAT – Uydu haberleşmesi

Ayrıca

A3 Deniz Sahasında MSI ’nın alınması için bir sistem (EGC veya Radyo Telex)

Ayrıca

Deniz Sahası A1 ve A2 için gerekli cihazlar

406 MHz EPIRB

SART

VHF Elde taşınan telsiz

A4

Deniz Sahası A1, A2 ve A3 dışında

700 N enleminin üstünde 700 S enleminin altında

HF Telsiz – DSC

Ayrıca

Deniz Sahası A1 ve A2 için gerekli cihazlar

406 MHz EPIRB

SART

Elde taşınan telsiz

Bütün GMDSS Deniz Sahaları için Telsiz Haberleşmesi kapsama alanları ve SOLAS kapsamındaki gemiler için bulundurulması zorunlu telsiz cihazları

SOLAS’ a dahil gemilerin telsiz cihazı taşıma zorunlulukları ile ilgili ayrıntılar, Admirality Yayınları Cilt 5’de bulunabilir. (ALRS Volume 5)

Görüleceği gibi, kuzey Afrika kıyılarının bir kısmı ile Portekiz’in Batı kıyılarının bir kısmında belirtilen bir GMDSS Deniz Sahası A1 bulunmamaktadır. Bunun nedeni, aşağıda belirtilen ülkelerin, kıyılarında VHF MRCC ’leri faaliyete geçirmemiş olmalarıdır. Bu ülkeler: Mısır, Libya, Fas, Portekiz ve Tunusdur. Buna karşılık, aşağıdaki haritada görüleceği üzere, haritadaki diğer bütün ülkelerin; kıyılarında faaliyete geçirdikleri VHF MRCC vasıtası ile, kıyılarına bitişik bir GMDSS A1 Deniz Sahaları vardır.

R4-A-crop

Batı Akdeniz Haritası - GMDSS Deniz Sahaları renkli, A1(kırmızı), A2(yeşil) ve A3(mavi).

Yukarda bahsi geçen ve denizde emniyeti artıran telsiz cihazlarına, denizdeki pekçok kişinin hala güvendikleri mobil cep telefonları dahil değildir. Mobil telefonlar, denizde alarm vermek için tek vasıta olarak, aşağıdaki nedenlerle kullanılmamalıdırlar (VHF Telsize kıyasla):

  • Mobil Hizmet birimleri, denizde tehlike haberleşmesi için tasarlanmamışlardır.
  • Kurtarmaya gelenler, kazazedenin yerini, cep telefonu ile saptayamazlar. Telsiz cihazları; acil bir durumda kıyıda üslenmiş kıyı istasyonları veya diğer gemilerle temas kurmanın en iyi yolu olmanın yanısıra, Arama Kurtarma (SAR) Hizmetini verenler için, telsiz sinyali yardımıyla geminin bulunmasına yardımcı olunmasını da sağlarlar. (Acil durumlarda, kurtarıcıların geminin yerini bulmasına yardımcı olmak için, ayrıca işaret fişekleri/el maytapları da bulundurulmalıdır.)
  • Mobil telefonların pil ömürleri çok sınırlıdır.
  • Civardaki diğer gemiler, sinyali yakalayıp gerekiyorsa yardıma gelemezler, çünkü cep telefonu kapalı çevrimli bir iletişim aracıdır yalnız aradığınız numaraya bağlanırsınız. VHF Telsiz haberleşmesi ise açık bir sistemdir; civarda bulunan ve üzerinde bir VHF Telsiz bulunduran bütün gemiler/uçaklar, haberleşmeyi denetleyebilir veye katılabilirler.
  • Mobil telefonunun ağ sinyal gücüne güvenilemez.
  • Bir VHF Telsizin menzili/haberleşme mesafesi, normal olarak çok daha geniştir.
  • Kazazedelerin yaralanma durumuna bağlı olarak, küçük bir cep telefonunu kullanmak zor olabilir.
  • Mobil cep telefonu, mobil bir iletişim ağına bağımlıdır, (bu da çok yoğun veya arızalı olabilir), buna karşılık bir VHF Telsiz bağımsız bir birimdir.
  • Bir VHF Telsizin, olumsuz koşullarda dahi kullanılması kolaydır. Güçlü ve duyulabilen bir sinyal yaydığından, alınan mesajların aynı anda pek çok kişi tarafından dinlenmesini sağlar.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM