Nasıl her sürücünün otomobil kullanmak için bir ehliyete ihtiyacı varsa, deniz telsizlerini kullananların da bir ehliyete ihtiyacı vardır. GMDSS A1 sahasında seyreden bir VHF telsiz (VHF radio) kullanıcısının da, asgari/minimum düzeyde bir standartda nitelikli olması gerekir. Bu standart ise GMDSS Kısa Mesafe Ehliyeti/Sertifikasıdır. (SRC-Short Range Certificate)

SRC kursu birçok bölüme ayrılmıştır. Bunlardan ilki, GMDSS’in temel ilkelerini içerirken, bütün diğer bölümler, teori ve GMDSS A1 sahasında gereken cihazların nasıl kullanılacağını içerirler. Bunlar:

  • VHF telsiz (VHF radio - Çok Yüksek Frekans telsiz),
  • NAVTEX alıcısı (NAVigasyon TeleX alıcısı - NAVigation TEleX reciever)
  • EPIRB (Tehlike Konumu Radyo Etkin Yansıtıcısı - Emergency Position Indicating Radio Beacon)
  • SART (Arama Kurtarma-Radar-Vericisi - Search and Rescue-Radar- Transponder)
  • Teknoloji (Yukardaki cihazın güç kaynağı)

Her bölümde, öğrencilerin bildiklerini ölçebilmeleri için bir kısa deneme sınavı vardır.

SRC kursu, ayrıca iki (2) simülatör tarafından da desteklenmektedir:

  • VHF DSC (Dijital Seçmeli Çağrı-Digital Selective Calling) telsiz simülatörü, ve
  • NAVTEX Alıcı simülatörü.

Kursta ilerlerken, bu simülatörler ayrı bir ağ arama motoru penceresinde otomatik olarak gösterileceklerdir. Bununla beraber, bir diğer seçenek de; "GMDSS >> SRC Başlık Özeti" ağ sayfasında üst-sağ ve alt-sağdaki "Jump to" işlevi ile bu simülatörlerin her an devreye sokulabilmesidir.

Simülatörlerin amacı, öğrenciyi aktif bir biçimde katılımcı olarak konumlandırmaktır. Simülatörlere; ayrı bir arama motoru penceresinde ulaşılabilir. Bunun amacı; öğrencinin bir yandan kursu izlerken, diğer yandan da öteki pencerede simülatörde çalışabilmesidir. Böylece öğrenciler, SRC kursunu bölmeden, simülatörlerde çalışabilir ve bilgilerini ölçebilirler.

Última modificación: sábado, 25 de abril de 2020, 19:50