SRC ile ilgili bilgilere erişimin kısıtlı oluşu, yaşam boyu öğrenme olarak da adlandırılabilecek bilgi tazeleme gayreti için pek de cesaret verici değil. Denizde acil durumlar ender meydana gelmekle beraber, SRC becerilerini güncel tutmak, yaşamsal öneme sahiptir.Yasal bir zorunluluk olmasa dahi, bu bilgileri ve becerileri; mürettebatın, yolcuların ve yükün emniyetini garanti etmek açısından muntazam olarak güncellemek gerekir.

İşte bu nedenle, e-öğrenim (uzaktan elektronik ortamda öğrenim) tekniğini kullanarak bir SRC kursu geliştirmeye başladık. Amaçlar şöyleydi:

  • SRC kursuna ulaşmak ücretsiz olmalıydı,
  • bu kursda GMDSS haberleşme cihazının çalışmasının gerçek bir canlandırması da bulunmalı ve öğreniciye böyle bir cihazın nasıl çalıştığını iletmeliydi,
  • bu kurs, GMDSS cihazı simülasyonunu da içermeliydi (öğreniciye etkin rol verme - sadece sorulara cevap verme yerine, öğrenicinin bilgisini bir simülatör üzerinde uygulayıp çalışarak doğrulamasının sağlanması)

İlk kursumuz, yalnızca VHF Telsiz (VHF radio) sistemi ile ilgiliydi. Bu, 2005 yılında geliştirildi ve "VHF GMDSS Kursu" adı verildi. Başlangıçta bu kursa yalnız Slovenya’dan erişilebiliyordu. Slovenya’da çok popüler olduktan sonra, 2005 sonunda İngilizce’ye çevrildi.

İngilizce olarak yayınlanmasından bir kaç ay sonra; toplam 443 kaynak arasından "en iyi 9 e-öğrenim kaynağı" ndan biri olarak seçildi. (16.6.2006’da Avrupa Komisyonu İnsiyatifi Yarışması, “elearningeuropa.info”)

Bu arada, "EGMDSS" adı verilen ve amacı bizim 8 dile çevrilen VHF GMDSS kursunu bir SRC kursuna dönüştürmek olan bir AB projesi gündeme geldi. 2006 Ağustosunda, Leonardo da Vinci Topluluğu Mesleki Eğitim Etkinlik Programının pilot projeler için yaptığı çağrıya, 9 ülkeden 11 ortak kapsamında biz de başvurduk. 2006 Ağustos ayında "EGMDSS" projemiz, AB fonlarından desteklenmek üzere seçildi.

Katılacağınız bu SRC kursu, Spinaker d.o.o.’nun 3 yıllık çalışmasının sonucudur. Projenin AB fonu destekli olan kısmına katılan bütün ortaklar, 18 aylık sürece dahil olmuşlardır.

SRC kursu, profesyonel bir kadro tarafından sürekli değerlendirilmektedir. Bu kursun, aşağıdaki konularda ihtiyaçlarınızı karşılayacağından eminiz:
  • SRC sınavına hazırlanma,
  • bilgilerinizi tazeleme, veya
  • cihazı çalıştırmayı öğrenme.


M.sc. Tomaž Gregorič

EGMDSS Proje Yöneticisi

Direktör

Spinaker d.o.o.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM