Η κατάσταση των μπαταριων (δευτερεύοντων στοιχείων) πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Οι κανονισμοί του GMDSS ορίζουν κατηγορηματικά ότι η τάση των δευτερευόντων μπαταριών πρέπει να ελέγχεται και να καταγράφεται καθημερινά και στην περίπτωση μπαταριών μολύβδου οξέος η ειδική βαρύτητα του ηλεκτρολύτη πρέπει να μετριέται και να καταγράφεται κάθε μήνα.

Το πλήρωμα πρέπει να ξέρει ποια όργανα περιέχουν μπαταρίες (πρωτεύοντα στοιχεία) και πρέπει να ελέγχονται τακτικά για διαρροή και πρέπει να αντικαθίστανται ανάλογα με την ημερομηνία λήξης που δίνουν οι κατασκευαστές. Τα πλοία πρέπει να έχουν εφεδρικές μπαταρίες.

Αντικατάσταση μπαταριών

Οι μπαταρίες πρέπει να συνδέονται σωστά στο κύκλωμα γιατί οι πόλοι τους είναι αρνητικοί ή θετικοί. Οι θετικοί πόλοι πρέπει να συνδέονται στις θετικές συνδέσεις και οι αρνητικοί πρέπει να συνδέονται στις αρνητικές συνδέσεις.

Η λάθος σύνδεση μπορεί να καταστρέψει και τη μπαταρία και τον εξοπλισμό.

Φόρτιση μπαταριών (δευτερεύουντα στοιχεία)

Οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται ανάλογα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Και κατά τη φόρτιση πρέπει να δίνεται προσοχή στη σωστή πολικότητα. Κατά τη σύνδεσει ενός φορητού φορτιστή το κόκκινο ή θετικό σύρμα του φορτιστή πρέπει να συνδεθεί με το θετικό πόλο και το μαύρο ή αρνητικό σύρμα του φορτιστή πρέπει να συνδεθεί στον αρνητικό πόλο. Η λάθος σύνδεση του φορτιστή θα καταστρέψει τη μπαταρία και μπορεί να προκληθεί έκρηξη.

Συστάσεις για τη φροντίδα και συντήρηση της μπαταρίας

 • Οι μπαταρίες πρέπει να κρατούνται καθαρές και στέγνες.
 • Οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο κουτί μπαταρίας που δεν θα επιτρέπει στο περιεχόμενό τους να ξεχειλήσει σε καμία περίπτωση.

Μόνο για δευτερεύονταν στοιχεία:

 • Η μπαταρία πρέπει να είναι καλά στερεωμένη γιατί οι μπαταρίες είναι βαριές και μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνες για το πλήρωμα και το σκάφος αν λασκάρου σε περίπτωση πρόσκρουσης.
 • Πρέπει να ελέγχονται σημάδια διάβρωσης στις μπαταρίες ή κοντά τους.
 • Η επιφάνεια της μπαταρίας και των πόλων πρέπει να μένει καθαρή. Έτσι θα εμποδίζονται τα τυχαία ρεύματα να περνούν μεταξύ των πόλων και να αδειάζουν τη μπαταρία.
 • Οι πόλοι της μπαταρίας μπορούν να προστατευτούν από τη διάβρωση με ένα λεπτό στρώμα βαζελίνης.
 • Οι μπαταρίες του σκάφους συνήθως φυλάσσονται στη σεντίνα όπου το βάρος είναι χαμηλά, αλλά αυτό τις καθιστά ευάλωτες σε περίπτωση πλημμύρας ή φωτιάς. Αυτός είναι λόγος για να υπάρχει μια μπαταρία ασυρμάτου ψηλότερα στο σκάφος όπου θα είναι προστατευμένη.

Μόνο για μπαταρίες μολύβδου οξέος (δευτερεύοντα στοιχεία):

 • Οι μπαταρίες μολύβδου οξέος πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικά κουτιά που θα επιτρέπου στο εύφλεκτο υδρογόνο να βγαίνει, αλλά δε θα επιτρέπουν την είσοδο του νερού.
 • Το επίπεδο ηλεκτρολύτων θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά στις μπαταρίες μολύβδου οξέος. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόναο απεσταγμένο νερό κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρολύτη δια φορετικά θα προστίθενται ακαθαρσίες που θα μειώσουν δραστικά τη ζωή της μπαταρίας.
 • Κατά τον κύκλο φόρτισης των μπαταριών μολύβδου οξέος, όταν εκλύεται υδρογόνο η περιοχή πρέπει να αερίζεται καλά και το πλήρωμα δεν πρέπει να καπνίζει κοντά.
 • Πρέπει να δωθεί μεγάλη φροντίδα κατά τη χρήση του ηλεκτρολύτη θειικού οξέος στις μπαταρίες μολύβδου οξέος. Μια λογική προφύλαξη είναι η χρήση γαντιών, παλιών ρούχων και γυαλιών ασφαλείας.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM